Na Straży
nr 2016/4

ECHA Z KONWENCJI – Andrychów 15 maja 2016 r.

„Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje” – Łuk. 11:10.

Tymi słowami powitaliśmy przybyłych na ucztę duchową drogich braci i siostry oraz wszystkich przyjaciół Prawdy Bożej. Już od 40 lat zgromadzamy się w tym gościnnym dla nas Domu Kultury w Andrychowie. O godzinie 9:00 rozpoczęto nabożeństwo, któremu przewodniczył br. Ireneusz Gierek.

Pierwszym wykładem nawiązującym do naszego wersetu tematowego usłużył Leszek Szarkowicz. „Kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą” – to temat rozważań, w którym brat przedstawił nam znaczenie tych słów. Okoliczność napisania tej przypowieści poprzedza nauka modlitwy, którą Pan Jezus nauczył modlić się swoich uczniów. Po modlitwie wygłasza przypowieść o przyjacielu, który przyszedł o północy. Brat przedstawił nam znaczenie trzech chlebów jako pokarmu niezbędnego do życia duchowego; są to: wiara, nadzieja i miłość. Bez tych trzech darów nie wyobrażamy sobie życia duchowego, a ponadto zawsze powinny nam towarzyszyć upór, cierpliwość oraz wytrwałość w modlitwie.

Drugim wykładem usłużył brat Marcin Gniadek. Brat posłużył się do swojego rozważania także słowami naszego Pana z Ew. Łuk. 11:10: „Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje”. Brat zapytał się nas: Co mamy zrobić, aby Pan Bóg stał się dla nas przyjacielem? oraz: Co my musimy uczynić, aby Pan Bóg pociągnął nas do siebie?

Chcąc być w obecnym czasie przyjacielem Pana Boga, musimy wykonywać Jego wolę, a miłość do Pana Boga, do Pana Jezusa i braci to główna myśl przewodnia całej Ewangelii, ponieważ dzięki wierze w Chrystusa i Pana Boga mamy dostęp do wspaniałych obietnic Bożych.

Przed trzecim wykładem chwaliliśmy naszego Stwórcę wspólnym śpiewem. Zaśpiewanych zostało kilka pieśni, zgodnie z tym, co czytamy w Psalmie 147:1: „Albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz: Pieśń chwały jest miła”. Dałby Bóg, aby słowa tych pieśni dotarły przed tron Ojca Niebieskiego.

Trzeci wykład wygłosił brat Łukasz Florczak. „Cztery domy Lewitów” to temat jego rozważań. Brat rozpoczął od słów ap. Pawła z Listu do Rzymian 15:4: „Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli”. Pan Bóg jako twórca oraz główny architekt całego swojego planu tak wszystko uczynił, że w doskonały sposób wszystko się wypełniło.

Ofiary starotestamentalne były tak obmyślane, by obrazować przyszłość, a cztery rodziny Lewitów to różniące się od siebie klasy ludzi, i tylko od nas zależy, do której z nich zostaniemy zaliczeni przez Pana Boga.

Jako ostatni przemówił brat Krzysztof Nawrocki, który zatytułował swoje rozważania: „Cztery wybrane lekcje z Księgi Rut”.

Na wstępie przedstawił nam w skrócie, o czym jest Księga Rut i stwierdził, że opowiada o wielkiej miłości i zaufaniu do Pana Boga. Tylko wtedy, gdy zbliżymy się całym sercem do Pana Boga, możemy na Niego liczyć, na Jego pomoc. Na podstawie wydarzeń z Księgi Rut możemy zbudować dla nas piękne lekcje.

Ponieważ Pan Bóg jest wrażliwy na wszystkie ludzkie niedole, nieszczęścia, które spotykają obecnie ludzi, kiedyś się one skończą.

Brat przedstawił nam kilka myśli z życia Noemi , Rut i Boaza. Bierzmy przykład z tej rodziny, miłujmy się nawzajem, pomimo różnic w rozumieniu pewnych myśli lub życiowych decyzji, jakie podejmujemy. Pomagajmy sobie nawzajem i bądźmy dobroczynni.

Bardzo szybko minął czas naszej społeczności. Niech słowa tej przypowieści będą w naszych sercach i niech zawsze panuje między nami braterska miłość. Cieszymy się, że takie spotkania w gronie braterstwa dodają nam sił w podróżowaniu do Niebieskiego Kanaanu. Uczmy się wciąż prosić w naszych modlitwach do Pana Boga, dziękując Mu za wszystko, bo „kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje”.

W imieniu Zboru w Andrychowie oraz rodziny Igorka dziękujemy braterstwu za hojność okazaną w wolnych datkach. Dziękujemy i niech Was Bóg błogosławi.

R- ( r.)
„Straż” / str.