Na Straży

Powołani do wolności (Gal. 5:13)

Siła ziemskich kościołów kryje się w ich cielesności i nieświadomości ich „laików” – w ich nieznajomości Słowa Bożego i przysługującej im wolności.

Osobista wolność każdego członka niebiańskiego Kościoła w stosunku do innych członków oraz zupełne poddaństwo każdego samemu tylko Panu są charakterystykami organizacji Pańskiej – lecz sprawa ma się wręcz przeciwnie w organizacjach ludzkich.