Na Straży
nr 2014/2

Od Redakcji

A ponieważ się o Chrystusie każe, iż z martwych wzbudzony jest, jakoż mówią niektórzy między wami, iż zmartwychwstania nie masz? – 1 Kor. 15:12 (BG).

Drodzy Czytelnicy!

Obchodzona corocznie przez nas Pamiątka śmierci naszego Zbawiciela jest nierozłącznie związana z rocznicą Jego zmartwychwstania. I chociaż święto zmartwychwstania Chrystusa obchodzi większość chrześcijan, to jednak wiara w zmartwychwstanie innych ludzi nie jest już tak powszechna. Potwierdza to, często wypowiadana w stosunku do zmarłych, formuła: „wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie”. Zrozumienie nauki o zmartwychwstaniu daje odpowiedź na wiele pytań, jakie stawiają sobie ludzie: Dlaczego umarł tak młodo? Dlaczego zginęło ich tak wielu? Dlaczego przyszła nieuleczalna choroba? Dlaczego Bóg do tego dopuścił? Ale przecież oni wszyscy będą przywróceni do życia. „Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą” 1 Kor. 15:22. Pewność zmartwychwstania jest podstawą nauki naszego Pana i Jego apostołów.

Przypominajmy naszym bliźnim tą piękną biblijną prawdę, że wszechmogący Bóg nie tylko wzbudził Jezusa swego Syna, ale też ożywi wszystkich ludzi. Dowodem tego są właśnie święta wspominające tą Wielką Noc i poranek zmartwychwstania, „gdy zmartwychwstał raniuczko pierwszego dnia po sabacie” – Mar. 16:9.

Właśnie wiara w zmartwychwstanie zmienia perspektywę również naszego życia, wszystkie problemy, trudności, doświadczenia to tylko „ten króciuchny i lekki ucisk” 2 Kor. 4:17.

(PK)

R- ( r.)
„Straż” / str.