Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2014/2

Nekrologi

• Dnia 2 października 2013 r. po południu zasnął w Panu przeżywszy 83 lata brat STANISŁAW SKOCZYLAS, który był• Dnia 2 października 2013 r. po południu zasnął w Panu przeżywszy 83 lata brat STANISŁAW SKOCZYLAS, który był członkiem zboru w Kozach Górnych. Swoje czytaj
Na Straży
2014/2

Symbole naszego wyzwolenia

(...) Przyswajanie sobie naszego Baranka i przypominanie sobie Jego śmierci za nas oznacza oczekiwanie obiecan(...) Przyswajanie sobie naszego Baranka i przypominanie sobie Jego śmierci za nas oznacza oczekiwanie obiecanego wyzwolenia ludu Bożego; oznacza też, czytaj
Na Straży
2014/2

Przypowieści o Królestwie

„I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A On, odpowiadając, rzekł: „I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A On, odpowiadając, rzekł: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa czytaj
Na Straży
2014/2

Morze miedziane – cz. 2

Jako materiał, była użyta miedź, wytapiana potem w ogniu i wlewana w wielkie formy odlewnicze. Tę „formę” wy Jako materiał, była użyta miedź, wytapiana potem w ogniu i wlewana w wielkie formy odlewnicze. Tę „formę” wyznaczył nam Pan Bóg, dał przepisy. Jeżel czytaj
Na Straży
2014/2

Psalm 134

Teraz, o wierni Pańscy służebnicy, którzy trzymacie straż w Jego bóżnicy, Teraz, jak to noc milczy, wiecznemuTeraz, o wierni Pańscy służebnicy, którzy trzymacie straż w Jego bóżnicy, Teraz, jak to noc milczy, wiecznemu chwałę oddajcie winną Bogu swemu. Ręce czytaj
Na Straży
2014/2

Chodzenie przez wiarę

„Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za kon „Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, a czytaj
Na Straży
2014/2

Bóg i boska natura

„Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł s „Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i czytaj
Komentarz do Księgi Koheleta cz. 20
Na Straży
2014/2

Komentarz do Księgi Koheleta cz. 20

Przeczytaj poprzedni artykuł z cyklu „Lepiej jest iść do domu żałoby, niż iść do domu wesela, bo w tamtym j Przeczytaj poprzedni artykuł z cyklu „Lepiej jest iść do domu żałoby, niż iść do domu wesela, bo w tamtym jest koniec każdego człowieka, i człowiek czytaj
Na Straży
2014/2

Mój Baranek Wielkanocny

„… albowiem Baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest, Chrystus” – 1 Kor. 5:7 (BG). „Albowiem jam wzi „… albowiem Baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest, Chrystus” – 1 Kor. 5:7 (BG). „Albowiem jam wziął od Pana, com też wam podał, iż Pan Je czytaj
Na Straży
2014/2

Pamiątka

„I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; t „I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i k czytaj
Na Straży
2014/2

Czy wierzysz w zmartwychwstanie?

„Bo im Jezusa i zmartwychwstanie opowiadał” (Dzieje Ap. 17:18). „A usłyszawszy o zmartwychwstaniu, jedni si „Bo im Jezusa i zmartwychwstanie opowiadał” (Dzieje Ap. 17:18). „A usłyszawszy o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali” (Dzieje Ap. 17:32). „Bo j czytaj
Na Straży
2014/2

Pieśni Wieczorne – 15 kwietnia

„A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli” – 1 Kor. 15:20. Nie„A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli” – 1 Kor. 15:20. Niektórzy ludzie zostali obudzeni ze snu śm czytaj
Na Straży
2014/2

Jezus wzbudzony jest od umarłych

„Tegoć Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami” – Dzieje Ap. 2:32. Lekcja z 1 Kor. 15:1-1 „Tegoć Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami” – Dzieje Ap. 2:32. Lekcja z 1 Kor. 15:1-11 Z okazji pory wielkanocnej zastanowim czytaj
Na Straży
2014/2

Myśli i zdania

Zawsze podobało mi się u człowieka to, że on, który zbudował Luwr, wieczyste piramidy i katedry, przygląda sięZawsze podobało mi się u człowieka to, że on, który zbudował Luwr, wieczyste piramidy i katedry, przygląda się z podziwem pszczelim celkom czy domkom  czytaj
Na Straży
2014/2

Od Redakcji

A ponieważ się o Chrystusie każe, iż z martwych wzbudzony jest, jakoż mówią niektórzy między wami, iż zmartwycA ponieważ się o Chrystusie każe, iż z martwych wzbudzony jest, jakoż mówią niektórzy między wami, iż zmartwychwstania nie masz? – 1 Kor. 15:12 (BG).  czytaj