Na Straży
nr 2014/1

Pamiątka w 2014 r. – życzenia Redakcji

W związku ze zbliżającą się Pamiątką śmierci naszego Pana, przypadającą 13 kwietnia (niedziela) po zachodzie słońca, pragniemy wszystkim Siostrom i Braciom w Chrystusie, którzy będą tego wieczoru wspólnie zasiadać do stołu Pańskiego, życzyć wielu Bożych błogosławieństw oraz duchowego pokoju i radości płynącej ze społecznego uczestniczenia w tym święcie.

Redakcja

R- ( r.)
„Straż” / str.