Na Straży
nr 2014/1

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy!

Nie wiemy, jakie wydarzenia przyniesie nam rok 2014. Widzimy jednak, że nikt nie jest w stanie zatrzymać ducha wolności i prawdy, który przyszedł wraz z powracającym Zbawicielem – „…abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy” – Izaj 61:2.

I chociaż od tego czasu wiele narodów uzyskało wolność, a światło prawdy obnażyło wiele niesprawiedliwości i kłamstw, to jednak wszystko wskazuje, że proces ten jeszcze się nie zakończył.

Dziś Ukraina, jutro Wenezuela, a za nimi wkrótce i inne uciskane narody upomną się zapewne o swoją wolność. Spełnia się opisany przed ponad stu laty scenariusz: „Uciśnieni zbrojnie wystąpią przeciwko każdej formie niesprawiedliwości i tyranii, zaś prześladowcy z bronią w ręku będą bronić tego, co przez długie lata uważali za swe prawo, nawet jeśli oczywiste stanie się, że naruszało to prawa innych ludzi” – Walka Armagieddonu (1897). Aby zrozumieć dzisiejsze wydarzenia, warto przeczytać tę książkę i zapoznać się z proroctwami biblijnymi, na które się ona powołuje.

(PK)

R- ( r.)
„Straż” / str.