Na Straży
nr 2013/2

Od Redakcji

„… abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał
z ciemności do cudownej swojej światłości”
– 1 Piotra 2:9 (NP).

Drodzy Czytelnicy!

Na ostatniej stronie publikujemy listę planowanych w Polsce konwencji w roku 2013. W ostatnim numerze „Straży” 2/2013 możemy przeczytać podobną zapowiedź – zaproszenie na konwencje, jakie ukazało się sto lat temu, w czerwcu 1913 roku w czasopiśmie „The Watch Tower”. Wymieniono w nim dziesięć w większości tygodniowych konwencji, jakie miały odbyć się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Anglii. Z radością zauważyłem, że dzisiaj, po stu latach, mamy możliwość korzystania z takiej samej ilości konwencji jak na początku ubiegłego stulecia. Może tylko są one dzisiaj trochę krótsze niż wtedy i nie uczestniczy w nich tak wspaniały kaznodzieja, jakim był brat C. T. Russell. Jednak tak samo jak wtedy, pozwalają umocnić naszą wiarę i braterską społeczność oraz przynoszą uczestnikom wiele błogosławieństw. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tegorocznych konwencjach, zgodnie z zaleceniem apostoła Pawła: „Wykorzystując czas, gdyż dni są złe” – Efezj. 5:16 (NP).

(PK)

R- ( r.)
„Straż” / str.