Na Straży
nr 2013/2

Nekrologi

Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają

W grudniu 2012 roku, w krótkim odstępie czasu zakończyły swą ziemską pielgrzymkę dwie członkinie naszego zboru w Mysłowicach-Brzezince:

 • W dniu 20 grudnia, w wieku 87 lat zasneła w Panu siostra ANNA PLEWNIOK. Do samego końca była aktywną członkinią społeczności, wiele wnosząc podczas naszych badań. Będziemy pamiętać o tym wszystkim, co uczyniła dla braci, zboru, dla swych dzieci, wnuków i prawnuków.
 • Kilka dni później, 24 grudnia w wieku 81 lat zmarła siostra ANNA MANECKA. Cieszymy się, że w kilku końcowych latach jej życia mogliśmy się wraz z nią cieszyć wspólną społecznością.
 • W dniu 21 lutego 2013 r., w Miechowie, zasnęła w Panu po długiej chorobie siostra IRENA KAWAŁA. Swoje poświęcenie okazała w wieku 17 lat na konwencji w Bydgoszczy w maju 1949 r. Siostra Irenka przebywając w Domu „Betania” dała się poznać jako osoba miła, życzliwa, spokojna, wdzięczna za wszelką nawet najmniejszą pomoc. Pomimo ciężkiej choroby i bólu jaki był jej udziałem, nie narzekała, nie nadużywała pomocy od innych. Zapamiętaliśmy ją uśmiechniętą, współczującą, mającą dla wszystkich zawsze dobre słowo. Pamiętała o wszystkich pracownikach i przy różnych okazjach obdarowywała bardzo sympatycznymi, drobnymi upominkami. Bardzo dużo pracy wykonała w terapii: malowanie, szycie, kartki świąteczne, zawsze chętna do pomocy. Będzie nam brakować jej bardzo logicznego spojrzenia na Boży Plan Zbawienia i wiedzę w interpretacji Biblii.
  Kawała Irena
 • Dnia 6 marca 2013 r. zakończyła swą ziemską pielgrzymkę siostra ALFREDA CIECHANOWSKA, wieloletnia członkini zboru w Krakowie. Przeżyła 95 lat, chrzest przyjęła w roku 1937 mając 20 lat. Przez ostatnie 13 lat nie mogła samodzielnie funkcjonować z powodu kalectwa, ale była pogodna i swoje cierpienie znosiła ze spokojem. Pozostanie w naszej pamięci jako wzór godny naśladowania.

 Ciechanowska Alfreda

 • W dniu 23 marca 2013 roku, przeżywszy niespełna 80 lat, swą ziemską pielgrzymkę za Panem zakończył brat JAN KOPAK. Poświęcił się na służbę Panu w wieku 16 lat. Ponad 50 lat, do grudnia 2012 roku, służył zborowi jako brat starszy, a przez ostatnie 22 lata był przewodniczącym zboru w Białogardzie.
  Brat Jan przez wiele lat służył także całej naszej społeczności odwiedzając zbory jako pielgrzym oraz pracował w komitecie redakcyjnym, pisząc artykuły w których dzielił się swą bogatą wiedzą biblijną i zachęcał do wiernej służby Bogu i Chrystusowi.
  Odejście brata Jana jest dla nas dużą stratą, gdyż Jego wpływ na kierunek rozwoju zboru i społeczności był znaczący i trudno będzie nam zapełnić powstały brak.
  Jan Kopak
R- ( r.)
„Straż” / str.