Na Straży
nr 2010/4

Wiersz – Pokój Boży

Ten w życiu szczęśliwy, kto ma pokój Boży

I opiekę Bożą nad sobą odczuwa.

W teraźniejszym życiu nic go nie zatrwoży,

Bo w Bogu codziennie zawsze odpoczywa.

Choć nieraz przychodzą ciężkie życia fale,

On się stara znosić to w Bożym pokoju.

Bo on zawsze stoi przy Bogu wytrwale,

Nie szczędzi nad sobą pracy ani znoju.

Wiemy, że Syn Boży pokój ten posiadał,

Kiedy się znajdował w tak krytycznej chwili,

Wtedy, gdy przeciwnik swym narzędziem władał

I gdy Go grzesznicy do krzyża przybili.

Ci, których miłował, też Go opuścili,

Kiedy się znajdował w ciężkim życia znoju,

Choć On im wskazywał, żeby wierni byli.

On jednak nie stracił Bożego pokoju.

On zaufał Ojcu i tak wiernie dążył,

Bo wierzył, że Ojciec udzieli Mu mocy.

Zawsze pokój Boży w sercu Jego krążył,

Chociaż się znajdował w najczarniejszej nocy.

Szczęśliwy, kto Pana wiernie naśladuje

I trzyma się zawsze Ojca z wysokości.

Toteż pokój Boży w sercu swym odczuje,

Bo dąży w pokoju do Ojca wieczności.

R- ( r.)
„Straż” / str.