Na Straży
nr 2010/3

Nekrologi

Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają

Koterba Józef

Koterba Józef

W dniu 3 października 2009 r. zakończył swoją ziemską pielgrzymkę brat JÓZEF KOTERBA. Mąż, ojciec, dziadek, pradziadek oraz bardzo miły, serdeczny i uczynny brat w Chrystusie. Przeżył 82 lata, w tym 62 lata w służbie dla Pana. Członek początkowo Zboru w Grywałdzie, potem w Sosnowcu, którego był wieloletnim sługą, a ostatnio w Mysłowicach-Brzezince.

Miksa Helena

Miksa Helena

Dnia 4 marca 2010 r. zakończyła swą ziemską pielgrzymkę w wieku 88 lat siostra HELENA MIKSA. Na służbę Panu poświęciła się w roku 1947 r. i była członkinią Zboru w Kędzierzynce, a następnie w Grywałdzie. Ostatnie kilka lat przebywała w DPS „Betania”. Żyjącym pozostawiła dobry przykład będąc zawsze chętną nieść pomoc braciom i bliźnim.

Grzesiuk Czesław

Grzesiuk Czesław

Dnia 21 kwietnia 2010 roku zmarł brat CZESŁAW GRZESIUK, członek zboru w Świdniku. Przeżył 84 lata, w tym 17 lat w Prawdzie.

Gowda Stefania Józefa

Gowda Stefania Józefa

W dniu 29 kwietnia 2010 r. w wieku 95 lat zakończyła swą ziemską wędrówkę siostra STEFANIA JÓZEFA GOWDA. Przez wiele lat należała do Zboru Pana w Kaliszu, a przez ostatnie 6 lat w Chorzowie. Siostra Stefania przez 67 lat swej służby dla Pana realizowała w swym życiu słowa Apostoła Pawła z Listu do Hebrajczyków 13:1-2: „Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę.”

Zelent Leonard

Zelent Leonard

W dniu 25 maja 2010 r. zakończył swą ziemską pielgrzymkę brat LEONARD ZELENT, długoletni starszy zborowy w Hannie. Przeżył 73 lata, w tym 46 lat w Prawdzie.

R- ( r.)
„Straż” / str.