Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2010/3

Od Redakcji

„Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa” – Filip. 1:8 (B„Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa” – Filip. 1:8 (BW). Rozpoczynający się sezon konwencj czytaj
Na Straży
2010/3

Uczynię was rybakami ludzi

„Jeżeli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie” – Jan 8:31. Lekcja z Ewangelii w „Jeżeli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie” – Jan 8:31. Lekcja z Ewangelii wg św. Łukasza 5:1-11 Miasto Kapernaum p czytaj
Na Straży
2010/3

Myśli i zdania

Nie każdy musi być wielkim człowiekiem. Być człowiekiem – to już bardzo dużo. A. Capus Kto nikogo nie Nie każdy musi być wielkim człowiekiem. Być człowiekiem – to już bardzo dużo. A. Capus Kto nikogo nie kocha, sam niczyjej nie zazna miłości.  czytaj
Na Straży
2010/3

Wybrani Boga

„Nie przeto, że was więcej nad inne narody, przyłączył się Pan do was, i obrał was, gdyż was było najmniej z „Nie przeto, że was więcej nad inne narody, przyłączył się Pan do was, i obrał was, gdyż was było najmniej ze wszystkich narodów; Ale iż was umiłowa czytaj
Na Straży
2010/3

Król żydowski

„Obejrzyjcież się na mię, abyście zbawione były wszystkie kończyny ziemi; bom Ja Bóg, a nie masz żadnego wię „Obejrzyjcież się na mię, abyście zbawione były wszystkie kończyny ziemi; bom Ja Bóg, a nie masz żadnego więcej” – Izaj. 45:22. Ewangelia Mateusza  czytaj
Na Straży
2010/3

Jedność w Jezusie Chrystusie

„Albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Bo którzykolwiek jesteście w C „Albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusa żeście  czytaj
Na Straży
2010/3

Elizeusz – lekcje z życia proroka

„A wziąwszy Elijasz płaszcz swój, zwinął go, a uderzył nim wody, i rozdzieliły się tam i sam, tak iż przeszl „A wziąwszy Elijasz płaszcz swój, zwinął go, a uderzył nim wody, i rozdzieliły się tam i sam, tak iż przeszli obaj po suszy. A gdy przeszli, rzekł E czytaj
Na Straży
2010/3

Świadectwo sumienia naszego

„To bowiem jest chlubą naszą: Świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś „To bowiem jest chlubą naszą: Świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świętobliwości i czystośc czytaj
Na Straży
2010/3

Dar sumienia

Zdolność rozróżniania między zasadami dobra i zła nazwano wrażliwością moralną, czyli sumieniem. Dzięki tej wrZdolność rozróżniania między zasadami dobra i zła nazwano wrażliwością moralną, czyli sumieniem. Dzięki tej wrażliwości moralnej, jaką Bóg dał człowie czytaj
Na Straży
2010/3

Panie, naucz nas modlić się…

„A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, nauc „A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczn czytaj
Na Straży
2010/3

Cierpliwość

„Albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc, odnieśli obietnicę” – Hebr. 10:36. Apostoł „Albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc, odnieśli obietnicę” – Hebr. 10:36. Apostoł Paweł odnosi te słowa do Kościoła, do ty czytaj
Na Straży
2010/3

Echa z konwencji – Andrychów [2010]

Po raz kolejny, z łaski i przy pomocy Ojca Niebieskiego, mieliśmy możliwość zorganizować konwencję w stałym Po raz kolejny, z łaski i przy pomocy Ojca Niebieskiego, mieliśmy możliwość zorganizować konwencję w stałym miejscu naszych spotkań, jakim jest Miej czytaj
Na Straży
2010/3

Konwencje w roku 2010

26-27 czerwca Hebdów (org. Zbór w Niepołomicach) 3-4 lipca Lwów, Ukraina 10-11 lipca Budziarze 17-18 26-27 czerwca Hebdów (org. Zbór w Niepołomicach) 3-4 lipca Lwów, Ukraina 10-11 lipca Budziarze 17-18 lipca Ciemnoszyje 23-25 lipca Białoga czytaj