Na Straży
nr 2009/1

Od Redakcji

„Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci” – 1 Jana 3:16 (BW).

Drodzy czytelnicy!

Czasopismo „Na Straży” nie jest zwykłą gazetą, która po przeczytaniu najczęściej ląduje w koszu. Jak wiemy, wielu z was często wraca do „starych numerów”, szukając wyjaśnienia nurtujących problemów biblijnych. Bardzo często bracia w wykładach cytują myśli lub odsyłają do przeczytania artykułu, podając numer i rocznik wydania „Na Straży”. Wielu szczególnie starszych czytelników pieczołowicie zbiera wszystkie numery „Na Straży”. Często stoją one w bibliotekach oprawione w formie roczników, do których łatwo sięgnąć i znaleźć szukany artykuł. Nie wszyscy jednak posiadają kompletne zbiory, a młodsze pokolenie nie zawsze ma dostęp do wydawanych często na długo przed ich narodzeniem egzemplarzy naszego czasopisma. Ułatwieniu dostępu do treści wszystkich artykułów opublikowanych w pięćdziesięcioletniej historii „Na Straży” ma służyć dołączona do tego numeru płyta CD.

Ten mały błyszczący krążek to także znak czasu.

Prorok Daniel prorokował: „…wiele ich przebieży, a rozmnoży się umiejętność” – Dan. 12:4.

Dziś rozwój wiedzy i techniki umożliwia prawie każdemu chętnemu dostęp do wielu tłumaczeń Biblii, konkordancji, komentarzy i niezliczonych artykułów.

Niech więc rozmnożona umiejętność służy wzrostowi poznania nauk biblijnych i ułatwia dotarcie do budujących treści.

Przyzwyczajonych do tradycyjnej papierowej wersji „Na Straży” zachęcamy do lektury kolejnego numeru.

R- ( r.)
„Straż” / str.