Na Straży
nr 1987/1

Myśli i zdania

(…) jednako niebezpieczne jest człowiekowi znać Boga nie znając swej nędzy, co znać swą nędzę nie znając Odkupiciela, który może z niej uleczyć. Jedna z tych znajomości rodzi albo pychę filozofów, którzy poznali Boga, ale nie poznali swej nędzy, albo rozpacz niedowiarków, którzy poznali swoją nędzę bez Odkupiciela. Tak więc, ponieważ jednakowo konieczne jest człowiekowi znać te dwa punkty, równie właściwe jest miłosierdziu Boga dać je nam poznać. Religia chrześcijańska czyni to; na tym właśnie ona polega. Zbadajcie porządek świata w tej mierze i spójrzcie, czy wszystkie rzeczy nie zmierzają do ugruntowania dwóch podstaw tej religii; Chrystus jest przedmiotem wszystkiego i środkiem, do którego wszystko zmierza. Kto zna Go, zna rację wszystkich rzeczy. Ci, którzy błądzą, błądzą jedynie dlatego, że nie widzą jednej z tych rzeczy. Można tedy dobrze poznać Boga bez swej nędzy i swą nędzę bez Boga; ale nie można poznać Chrystusa bez poznania zarazem i Boga, i swej nędzy.

Blaise Pascal

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

W zimie potrzebne jest ciepłe okrycie, w starości – brak zmartwień.
– Sokrates

Za wszystkie głupstwa władców płacą ich narody.
– Horacy

Wybierz raczej stratę niż haniebny zysk, tamta bowiem raz cię zaboli, ten zaś boleć będzie zawsze.
– Chilon

Zazdrośnik sam siebie dręczy jak najgorszy wróg.
– Demokryt

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Są prawdy, które mędrzec wszystkim ludziom mówi,
są takie, które szepce swemu narodowi,
są takie, które zwierzy przyjaciołom domu,
są takie, których odkryć nie może nikomu.

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

„W chwilach nieszczęścia potrzebna jest wytrzymałość; W chwilach szczęścia – czujność”.

„Sól, chociaż sama ma przykry smak, jest potrzebna dla dodania smaku potrawom;

„Słowo Prawdy, chociaż nawet nieprzyjemne, jest potrzebne dla dalszego postępowania”.

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

„Nie pytaj, kto mówi, lecz co mówi uważaj”…

„Gdy zazdrość zaczyna pracować, miłość bierze wakacje”…

„Każde dziecię przynosi wieść, że Bóg nie sprzykrzył sobie jeszcze człowieka”…

„Wróbel ubolewał nad pawiem z powodu ciężkości jego ogona”…

„Albo robisz coś albo nic nie robisz. Ale kiedy mówisz: Trzeba by coś zrobić, może stać się nieszczęście”…

„Nie ma tak wysokiego muru, którego by nie przelazł osioł obładowany złotem”…

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

„Pamiętaj, że życie jest zbyt krótkie – nie czytaj książek dobrych – czytaj najlepsze.”

„Ludzie wybitni rozmawiają o problemach, ludzie przeciętni – o wydarzeniach, zaś ludzie mali o swoich bliźnich.”

„Zraniona ambicja jest jak chory ząb: dokucza bez przerwy.”

„Człowiek bogaty duchem może spać spokojnie, nikt go nie okradnie.”

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Najlepsza część życia ludzkiego to małe bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości.

W. Wordsworth

Żadna cnota nie może istnieć bez miłości. Bez miłości nie może być i dobra.

L. Tołstoj

Najlepszym budującym wykładem jest świecenie innym dobrym przykładem.

nadesłane

Na torze życia człowiek jest jak pociąg: normalny, pośpieszny, a czasem wykolejony.

nadesłane

Człowiek ukazuje swój rozum nie tyle w odpowiedziach, ile w pytaniach.

A. Świętochowski

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę – póki żyje.

H. Sienkiewicz

Różnica pomiędzy człowiekiem dobrym i złym polega nie na tym, że jeden mało, a drugi dużo grzeszy, lecz na tym, że jeden zna swe grzechy i walczy z nimi, a drugi zaś nie.

L. Tołstoj

Zazdrośnik sam siebie dręczy jak najgorszy wróg.

Demokryt

Najgorszym grzechem wobec bliźnich nie jest nienawiść, ale obojętność, bo jest nieludzka.

B. Shaw

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Dobrych pragnień czas nie zmienia, bo nawet w jesieni życia może być „wiosna zbawienia”.

nadesłane

Zbyt surowi jesteśmy dla ludzi, którzy nam się nie podobają.

M. Gogol

Największa część ludzi w sądzeniu drugich kieruje się miłością lub nienawiścią, nadzieją lub bojaźnią; tylko niewielu sądzi według prawdy i słuszności.

Cyceron

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Aby naprawdę docenić życie, musimy przejść przez dolinę cienia śmierci.

nadesłane

Najnieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, nie ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia.

R. Tagore

Pierwszy krok do mądrości – wszystko oskarżać, ostatni – pogodzić się ze wszystkim.

G. Lichtenberg

Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy.

Sokrates

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Już samo dostrzeganie własnych omyłek i błędów uwzniośla człowieka.

M. Gogol

Zawsze mnie dziwi brak wiary u pobożnych, a logiki u rozumnych.

E. Orzeszkowa

Nie słowa cię gniewają, ale twa pycha i miłość własna.

A. Schopenhauer

Umieć żyć to najrzadziej spotykana rzecz na świecie. Większość ludzi tylko egzystuje.

O. Wilde

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Miarą świętości jest miłość.

 • Semeria

Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.

 • Newton

Wygoda, bogactwa i pochwały nie przynoszą prawdziwej radości. Daje ją zrobienie czegoś wartościowego.

 • Grenfell

Jeśli potrafisz śmiać się z siebie – to najlepszy dowód, że masz poczucie humoru.

 • Molier

Jaki kto jest wewnątrz, taki widzi świat zewnętrzny.

 • Tomasz a Kempis

Nie zawsze piękna twarz idzie w parze z pięknym sercem.

 • przysłowie wietnamskie
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Pięć minut przeznaczonych na pomoc ma większą wartość, niż dziesięć na współczucie.

 • przysłowie rumuńskie

Nieważna jest ilość wiadomości, lecz ich jakość. Można wiedzieć wiele, nie wiedząc tego, co najpotrzebniejsze.

 • Tołstoj

Bądź takim, abyś nie musiał czerwienić się sam przed sobą.

 • Hugo
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Miłość nazywa się ideałem życia. Kwintesencją jego jest zdolność do niezwykłych poświęceń.

 • Wilde

Bardziej miłuj tego, kto wytyka ci błędy, niż tego kto wciąż cię chwali.

 • Turgieniew

Czy prawda umarła? Nie spieszmy się z takim werdyktem. Tyle składników naszej cywilizacji zostało nie tylko na śmierć skazanych, ale efektywnie zgilotynowanych, a potem – oto widzimy, że żyją i cieszą się dobrym zdrowiem.

 • Kołakowski

Żadna połajanka nie ubliża i nie poniża tak jak płytkość sądów.

 • Czechow

Długo nam jeszcze przyjdzie się uczyć, jak być samym sobą.

 • Dostojewski

Szczęśliwe małżeństwo to gmach, który trzeba odbudowywać co dzień.

 • A. Maurois
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce.

K. Norwid

Człowiek, który chce drugiemu wyświadczyć dobro, daje mu to, co by sam rad otrzymał. Święta naiwności! Toć tamten pragnie czegoś zupełnie innego!

Elzenberg

Czyn człowieka jest dobry lub zły w zależności od tego, czy dzięki niemu rośnie czy też maleje wzajemna miłość ludzi.

Tołstoj

Kiedy staramy się być doskonalszymi niż jesteśmy, wszystko wokół nas staje się doskonalsze.

Coelho

Znam pewnego nieuka, który na udawanie mędrca poświęca tyle czasu i wysiłków, że gdyby obrócił je na naukę, byłby jednym z najmądrzejszych ludzi w Europie.

Montesquieu

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Myśli i zdania

W istocie rzeczy, gdy pozbawić przyjaźń szczerości, staje się ona cnotą na pokaz.

Montesquieu

Największym złem nękającym świat jest nie siła ludzi złych, lecz słabość najlepszych.

R. Rolland

Człowieka prostego, który umie mówić tylko prawdę, uważa się za mąciciela powszechnego spokoju.

Montesquieu

Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka.

H. Saka

R- ( r. str. )
„Straż” / str.