Na Straży
nr 2009/1

Myśli i zdania

Aby naprawdę docenić życie, musimy przejść przez dolinę cienia śmierci.

nadesłane

Najnieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej miłości, nie ten, kto ma w nim wszystkie cierpienia.

R. Tagore

Pierwszy krok do mądrości – wszystko oskarżać, ostatni – pogodzić się ze wszystkim.

G. Lichtenberg

Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy.

Sokrates

R- ( r.)
„Straż” / str.