Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
50 lat Na Straży – archiwum na płycie CD
Na Straży
2009/1

50 lat Na Straży – archiwum na płycie CD

Z radością i satysfakcją pragniemy poinformować naszych stałych, jak i okazjonalnych Czytelników, że dzięki wyZ radością i satysfakcją pragniemy poinformować naszych stałych, jak i okazjonalnych Czytelników, że dzięki wytrwałej i żmudnej pracy niektórych braci czytaj
Na Straży
2009/1

Historia zboru w Przychojcu

Zbór w Przychojcu, pewnie jak większość innych zborów, powstał – wydawać by się mogło – przez przypadek. ZaczęZbór w Przychojcu, pewnie jak większość innych zborów, powstał – wydawać by się mogło – przez przypadek. Zaczęło się od niewinnej rozmowy. Był rok  czytaj
Na Straży
2009/1

Myśli i zdania

Aby naprawdę docenić życie, musimy przejść przez dolinę cienia śmierci. nadesłane Najnieszczęśliwszy Aby naprawdę docenić życie, musimy przejść przez dolinę cienia śmierci. nadesłane Najnieszczęśliwszym jest ten, kto w sercu nie ma żadnej mi czytaj
Na Straży
2009/1

Uczta Baltazara

„Wyostrzcie strzały, namaśćcie tarcze! Pan pobudził ducha królów medyjskich, gdyż jego plan skierowany jes „Wyostrzcie strzały, namaśćcie tarcze! Pan pobudził ducha królów medyjskich, gdyż jego plan skierowany jest przeciwko Babilonowi, aby go zniszczyć czytaj
Na Straży
2009/1

Odłączenie

„Zbyt długo już przebywałem wśród ludzi, którzy nienawidzą pokoju” – Psalm 120:6. Jestem przekonany, że „Zbyt długo już przebywałem wśród ludzi, którzy nienawidzą pokoju” – Psalm 120:6. Jestem przekonany, że niejednokrotnie każdy z nas odczuwał tę czytaj
Na Straży
2009/1

Ojcze nasz…

„A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje...” – Mat. 6:9 (BW). „A gdy „A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje...” – Mat. 6:9 (BW). „A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakońc czytaj
Na Straży
2009/1

Pieśni wieczorne, 10 grudnia

Świat często podziwiał opanowanie pokornych ludzi Bożych w okolicznościach, które nawet w sercach najodw Świat często podziwiał opanowanie pokornych ludzi Bożych w okolicznościach, które nawet w sercach najodważniejszych mogłyby wywołać bojaźń. Jedn czytaj
Na Straży
2009/1

Pocieszajcie bojaźliwych

„Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźc „Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich” – 1 Te czytaj
Na Straży
2009/1

Winny krzew

Motto: Jan 16:22 – „I wy teraz smutek macie, ale zasię ujrzę was, a będzie się radowało serce wasze, a rad Motto: Jan 16:22 – „I wy teraz smutek macie, ale zasię ujrzę was, a będzie się radowało serce wasze, a radości waszej nikt nie odejmie od was”.  czytaj
Na Straży
2009/1

Duch zdrowego zmysłu

Życie tego świata, pozbawione rozsądnego celu i ambicji, apostoł nazywa „marnym [bezowocnym] obcowaniem [życieŻycie tego świata, pozbawione rozsądnego celu i ambicji, apostoł nazywa „marnym [bezowocnym] obcowaniem [życiem], od ojców podanym” (1 Piotra 1:18). Z czytaj
Na Straży
2009/1

Podtrzymywani w złym dniu

„Aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, „Aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, byś snać nie obraził o kamień nogi twoj czytaj
Na Straży
2009/1

Koronujesz rok dobrocią

 „Koronujesz rok dobrocią twą, a ścieżki twoje skrapiasz tłustością” – Psalm 65:12 (BG). Wspominając na  „Koronujesz rok dobrocią twą, a ścieżki twoje skrapiasz tłustością” – Psalm 65:12 (BG). Wspominając na nieposłuszeństwo naszego ojca Adama i j czytaj
Na Straży
2009/1

Od Redakcji

„Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci” – 1 Jana 3: „Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci” – 1 Jana 3:16 (BW). Czasopismo „Na Straży” nie czytaj