Na Straży
nr 2008/5

Skuszony we wszystkim na podobieństwo nas, oprócz grzechu – Hebr. 4:15

Zauważmy, że powyższy cytat nie mówi, iż nasz Pan był we wszystkim kuszony tak jak świat, lecz tak jak my – Jego naśladowcy. Nie był kuszony względem zdeprawowanych pragnień, kierujących się ku grzesznym rzeczom, otrzymanych jako dziedzictwo po ziemskich rodzicach; będąc bowiem święty, niewinny, niepokalany i odłączony od grzeszników był kuszony tak, jak Jego naśladowcy podczas Wieku Ewangelii, którzy nie chodzą według ciała, lecz według ducha i którzy nie są sądzeni według słabości ich ciała, lecz według ducha ich umysłów – według ich nowej woli i nowego serca (Rzym. 8: 4; 2 Kor. 5:16; Jan 8:15).

R- ( r.)
„Straż” / str.