Na Straży
nr 2006/6

Nekrologi

BŁOGOSŁAWIENI SĄ ODTĄD UMARLI, KTÓRZY W PANU UMIERAJĄ

Józef Denis

Józef Denis

W dniu 15 stycznia 2005 r zakończył swoją ziemską pielgrzymkę brat JÓZEF DENIS, przeżył 90 lat. Od 1959 r. był członkiem Zboru w Białogardzie.

Józef Jakimczak

Józef Jakimczak

W dniu 24 lutego 2006 r. zasnął w Panu brat JÓZEF JAKIMCZAK, członek Zboru w Poznaniu. Przeżył 85 lat.

Edward Ryl

Edward Ryl

W dniu 9 sierpnia 2006 r. zmarł w wieku 92 lat brat EDWARD RYL. Był członkiem Zboru w Świerżach, a ostatnie dni życia spędził w DPS „Betania” w Miechowie. W Prawdzie przeżył 70 lat.

Krystyna Mituła

Krystyna Mituła

Dnia 26 września 2006 zasnęła w Panu siostra KRYSTYNA MITUŁA ze Zboru w Majdanie Kozic Górnych. Przeżyła 79 lat, z czego ponad 60 lat służyła Panu, Prawdzie i braciom.

Helena Zakrzewska

Helena Zakrzewska

Dnia 5 października 2006 r. po ciężkiej chorobie zasnęła w Panu siostra HELENA ZAKRZEWSKA, członkini Zboru w Katowicach. Przeżyła 69 lat, z tego 32 lata poświęciła dla Pana. Dla rodziny: męża, córki i wnuka, a także dla współbraci była przykładem cichości i pokory, pełna miłości i ciepła, zawsze uśmiechnięta. Cechy te nie uległy zmianie nawet w cierpieniach u schyłku życia. Zapamiętamy ją jako przykład naśladowcy Jezusa Chrystusa.

Olga Schab

Olga Schab

Dnia 22 października 2006 r. zasnęła w Panu siostra OLGA SCHAB, członkini Zboru w Biłgoraju. Przeżyła 74 lata, w tym 56 lat w poświęceniu dla Pana. Celem jej życia było służenie społeczności braterskiej, którą bardzo kochała i ceniła. Do ostatniego dnia życia nie szczędziła wysiłków w swej służbie, będąc wzorem uczynności, gościnności i pokory.

Aleksandra Krawczyk

Aleksandra Krawczyk

W dniu 28 listopada 2006 r. zasnęła w Panu siostra ALEKSANDRA KRAWCZYK, członkini Zboru w Krakowie. Przeżyła 74 lata, w tym 54 lata w Prawdzie. Ostatnie 18 lat życia borykała się z ciężką chorobą, która uniemożliwiała jej poruszanie się i samodzielne życie. Mimo to, bardzo ceniła sobie społeczność braterską i mobilizowała swe siły, by regularnie uczestniczyć w nabożeństwach zborowych i młodzieżowych oraz konwencjach.

R- ( r.)
„Straż” / str.