Na Straży
nr 1971/4

myśli i zdania

 • …Kto uprawia niesprawiedliwość nawet w małych rzeczach, buduje charakter, który nie będzie odpowiednim do Królestwa. Jak sprawiedliwość jest gruntem stolicy Bożej i Boskiego charakteru, tak sprawiedliwość musi być fundamentalną zasadą w postępowaniu ludu Bożego.
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

myśli i zdania

 • Bądź uczynnym, przykładem przyświecaj,
  Oświatę i pokój wśród bliźnich rozniecaj.
 • Pamiętaj o tym zawsze i wszędzie,
  Byś patrzył na swoje, nie na cudze błędy.
 • Bądź dobrym, uczynnym, życzliwym,
  Uprzejmym, grzecznym i sprawiedliwym.
 • Choć płytkie i małe są ludzkie żołądki,
  a zniszczą w sobie olbrzymie majątki.
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

myśli i zdania

 • Cierpliwy w miłości do kłamcy jest podobny do niego.
 • Najrozsądniejszym z ludzi jest ten, kto patrzy na następstwa swego postępowania.
 • Uważaj, aby twój język nie odciął ci głowy!
 • Cios wymierzony językiem jest boleśniejszy niż cios wymierzony lancą.
 • Tam gdzie jest miłość – nie ma biedy.
 • Trzy rzeczy mącą życie: zły sąsiad, dziecko prowadzące się źle i żona o złym charakterze. Trzy rzeczy rodzą miłość: dobre wychowanie, skromność i łagodność.
 • Czterech rzeczy nie pragnie mędrzec: gwałcić losu, pytać o radę wrogów, zmieniać Prawdy, zadowalać wszystkich ludzi.
 • Nic nie jest szpetniejsze dla człowieka rozumnego niż chwalenie samego siebie i swych zasług, albowiem jeżeli mówi prawdę – nudzi, a jeżeli kłamie, naraża się na ośmieszenie i naganę.
 • Nienawiść jest uleczalna, chyba że wypływa z zazdrości.
 • Są cztery kategorie ludzi: człowiek, który wie i świadomy jest w pokorze swej wiedzy – to jest uczony, słuchajcie go; człowiek, który wie i nie wie, że wie – ten jest nieświadomy, obudźcie go; człowiek, który nie wie i wie, że nie wie – ten pyta o dobrą radę, więc go pouczcie; wreszcie człowiek, który nie wie i nie wie, że nie wie – ten jest głupcem, tego zostawcie jemu samemu.
 • Prawda jest górą trudną do zdobycia, łatwą do zejścia.
 • Poniechaj kłamstwa nawet gdy sądzisz, że ci przyniesie korzyść.
 • Są ludzie, którzy wcale nie błądzą, bo nic podejmują nic mądrego w życiu.
 • To, o czym nie chcesz, by wiedział twój wróg, nie mów także przyjacielowi.
 • Syn, który spowodował płacz matki, jest jedynym człowiekiem mogącym osuszyć jej łzy.
 • Okrucieństwo jest siłą tchórzów.
 • Kobieta bez wstydu – jest jak potrawa bez soli.
 • Kto boi się sam siebie, nie boi się nikogo.
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

myśli i zdania

Nie słowa, ale moc serca i myśli czyni nas wymownymi.

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

myśli i zdania

Starość to rzecz wspaniała, ale żeby ona jak najkrócej trwała.

nadesłane

Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstręcza bardziej niż otwarte zło.

L. Tołstoj

Są słowa, bez których nie potrafimy żyć, takie jak „miłość”, „sprawiedliwość” i „dobroć”. Dajemy się im zwieść, potem się do nich rozczarowujemy tylko po to, żeby wierzyć w nie jeszcze bardziej.

E. Canetti

Miłość prawdziwa zaczyna się wtedy, gdy niczego w zamian nie oczekujesz.

A. de Saint – Exupery

Poetyzując miłość zakładamy z góry istnienie u tych, których kochamy, zalet, jakich oni częstokroć nie posiadają, a to stanowi dla nas źródło nieustannych pomyłek i cierpień.

A. Czechow

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

myśli i zdania

Aby żyć zgodnie z prawami natury, ptak musi fruwać, żmija pełzać, ryba pływać, a człowiek – kochać. I dlatego, jeśli człowiek zamiast kochać ludzi, wyrządza im zło, postępuje równie dziwnie, jak gdyby ptak zaczął pływać, a ryba fruwać.

L. Tołstoj

Istotne jest to, czy ty kochasz bliźnich, a nie to, czy oni ciebie.

M. Gogol

Karą kłamcy nie jest to, że mu nikt nie wierzy, lecz to, że sam nie potrafi nikomu wierzyć.

B. Shaw

Jeśli chcemy, by ludzie mówili prawdę, przede wszystkim nauczmy się jej słuchać.

S. Johnson

Nie doszukuj się w innych wad, patrz z litością na ten świat.

nadesłane

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

myśli i zdania

Radować się z ucisków można nauczyć się tylko na życia drodze, która biegnie obok potoku doświadczeń.

nadesłane

Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam z sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam z sobą jest przykry i uciążliwy?

Erazm

Zasadnicza między ludźmi różnica to nie to, co uważają za prawdę, ale to, co uważają za dobro.

H. Elzenberg

Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.

L. Tołstoj

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

myśli i zdania

Nie miejsce zdobi człowieka, lecz człowiek zdobi miejsce. Dlatego też nie teatr zdobi stójkowego stojącego przed wejściem do teatru, lecz stójkowy zdobi teatr.

 • Czechow

Naucz się zachowywać obojętnie wobec fałszywych sądów o tobie. Bez takiej obojętności człowiek nie może być wolny.

 • Tołstoj

Przebaczenie silniejsze jest niż odwet.

 • Pittakos

Ze wszystkich istot jeden człowiek potrafi postępować często wbrew swojej woli.

 • Sienkiewicz

Żyć – to znaczy nie marnować czasu, nie czekać.

 • Teliga
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

myśli i zdania

Jeśli nie możesz źle myśleć o sobie, to wiedz, że już to samo jest złe.

L. Tołstoj

Cała głębia i szerokość życia nie objawiają się świętemu, lecz grzesznikowi, który żałuje za grzechy. Nie brak występku, lecz występek zwyciężony przez cnotę stanowi, jak się zdaje, idealny stan człowieka.

James

Ludzie uczą się mówić bardzo wcześnie, milczeć – bardzo późno.

przysłowie żydowskie

Trudno jest iść przez życie wieloma drogami jednocześnie.

Pitagoras

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

myśli i zdania

J. JOUBERT
Trochę naszego życia pozostanie zawsze w nieznanych przyjaciołach, którzy nas zrozumieli i kochali.

PLATON
Prawda jest dla mędrca, piękno dla wrażliwego serca.

B. SPINOZA
Piękno nie jest własnością rzeczy, lecz reakcją oglądającego je człowieka.

F. DOSTOJEWSKI
Kochać kogoś, to zobaczyć go takim, jakim był w zamyśle Boga.

G. ELIOT
Nic w rzeczywistości nie jest tak piękne, jak wówczas, gdy było spowite oczekiwaniem i nadzieją.

F. KARPIŃSKI
Gdzie praca, pilność na straży, tam bieda wejść się nie odważy.

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

myśli i zdania

Czym byłoby życie bez nadziei? Iskrą odrywającą się od rozpalonego węgla i gasnącą
natychmiast.

 • F. Hölderlin

Pocieszyć człowieka znaczy: w jego własnych oczach jego cierpienie podnieść do najwyższej
godności.

 • H. Elzenberg

Myśl o przemijaniu wszelkich ziemskich spraw jest źródłem nieskończonych cierpień i nieskończonych pocieszeń.

 • Marie von Ebner-Eschenbach

Dzieci zaczynają od tego, że kochają swoich rodziców. Po pewnym czasie sądzą ich. Rzadko kiedy im wybaczają.

 • O. Wilde
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

myśli i zdania

Jeśli chce się poznać dno tego, co jakiś człowiek myśli, trzeba się odnieść do tego, co robi, a nie co mówi.

H. Bergson

Prawdziwa dobroć jest nie tylko cnotą i radością, ale i orężem, znacznie potężniejszym niż przemoc.

L. Tołstoj

Dla wielu ludzi cnota polega raczej na żalu za grzechy niż niepopełnianiu grzechów.

G. Lichtenberg

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

myśli i zdania

Człowiek uczy się na błędach tylko wtedy, gdy ich nie popełnia drugi raz.

nadesłane

Ludzie modlą się o zdrowie, ale większość czyni wszystko, co zdrowiu przeciwne.

Diogenes z Synopy

Człowiek nie umie cieszyć się samotnie: Chce się podzielić radością z drugim.

J. Dobraczyński

Mamy dwa objawienia: stworzenie i Pismo Święte. Obydwa zadziwiają człowieka. Studiuję z zachwytem, od sześćdziesięciu lat, wspaniałą księgę natury i te długie studia potwierdzają moją pewność, iż te dwa źródła świadectw są w pełni zgodne.

H. Devaux

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

myśli i zdania

Są ludzie, których uprzejmość gorsza jest od bezczelności.

A. Czechow

Mniej nienawidzimy tych, którzy nigdy nie byli z nami, niż tych, co nas opuścili.

Montesquieu

Stań się lepszym człowiekiem niż byłeś, a zobaczysz w świecie tym rzeczy, o których ci się przedtem nie śniło.

H. Elzenberg

Na pewno nie jest świętym ten, co się za świętego uważa.

L. Kołakowski

R- ( r. str. )
„Straż” / str.