Na Straży
nr 2006/4

Myśli i zdania

Aby żyć zgodnie z prawami natury, ptak musi fruwać, żmija pełzać, ryba pływać, a człowiek – kochać. I dlatego, jeśli człowiek zamiast kochać ludzi, wyrządza im zło, postępuje równie dziwnie, jak gdyby ptak zaczął pływać, a ryba fruwać.

L. Tołstoj

Istotne jest to, czy ty kochasz bliźnich, a nie to, czy oni ciebie.

M. Gogol

Karą kłamcy nie jest to, że mu nikt nie wierzy, lecz to, że sam nie potrafi nikomu wierzyć.

B. Shaw

Jeśli chcemy, by ludzie mówili prawdę, przede wszystkim nauczmy się jej słuchać.

S. Johnson

Nie doszukuj się w innych wad, patrz z litością na ten świat.

nadesłane

R- ( r.)
„Straż” / str.