Najłatwiejszy sposób…

Jednym z najłatwiejszych sposobów czynienia dobrze jest, abyśmy sami mieli wygląd ludzi szczęśliwych i zadowolonych, i tym sposobem wywierali korzystny wpływ na drugich. Z pewnością, osoba wyglądająca jak chodzące nieszczeście nie wywiera uszczęśliwiającego wpływu na drugich. Możemy również obdarzać drugich uprzejmym słowem, miłym tonem, przyjaznym uśmiechem, życzliwym spojrzeniem (Pan do Piotra) lub odrobiną grzeczności, gdziekolwiek mamy ku temu sposobność. Te wszystkie małe grzeczności są dobrymi uczynkami i mogą wnosić jasność słoneczną do życia wielu ludzi.

Straż 1930–138

R- ( r. str. )
„Straż” / str.