Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2000/4

Echa z konwencji

BIELSKO–BIAŁA, 21 MAJA 2000 R. „Bóg mój wysłucha mię” – Micheasz 7:7. Te pełne nadziei słowa witały braterstwBIELSKO–BIAŁA, 21 MAJA 2000 R. „Bóg mój wysłucha mię” – Micheasz 7:7. Te pełne nadziei słowa witały braterstwo przybyłe na konwencję do Bielska-Białe czytaj
Na Straży
2000/4

Moc Boża dokonująca się w słabości

Pewna 17-letnia dziewczyna wyznała, że jest chora na trwałą, nieuleczalną chorobę. Od jakiegoś czasu musi systPewna 17-letnia dziewczyna wyznała, że jest chora na trwałą, nieuleczalną chorobę. Od jakiegoś czasu musi systematycznie zażywać leki. Choroba jest na czytaj
Na Straży
2000/4

Nocne rozmyślanie

„Jako tłustością i sadłem byłaby tu nasycona dusza moja, a radosnym warg śpiewaniem wychwalałyby Cię usta mo „Jako tłustością i sadłem byłaby tu nasycona dusza moja, a radosnym warg śpiewaniem wychwalałyby Cię usta moje. Zaprawdęć na Cię wspominam, i na łoż czytaj
Na Straży
2000/4

Najłatwiejszy sposób…

Jednym z najłatwiejszych sposobów czynienia dobrze jest, abyśmy sami mieli wygląd ludzi szczęśliwych i zadowolJednym z najłatwiejszych sposobów czynienia dobrze jest, abyśmy sami mieli wygląd ludzi szczęśliwych i zadowolonych, i tym sposobem wywierali korzystn czytaj
Na Straży
2000/4

Wybrani Boży w czasach ucisku

Ci, którzy są przez Boga wybrani, będą znalezieni, chociaż nie są rozpoznawani na zewnątrz. Cechuje ich rodzinCi, którzy są przez Boga wybrani, będą znalezieni, chociaż nie są rozpoznawani na zewnątrz. Cechuje ich rodzinne podobieństwo, chociaż w różnorodnych  czytaj
Na Straży
2000/4

Nowe Przymierze w nauce Jeremiasza

Cały trzydziesty pierwszy rozdział Proroctwa Jeremiasza mówi o nadziei dla Izraela. W wersetach 31-34 prorok JCały trzydziesty pierwszy rozdział Proroctwa Jeremiasza mówi o nadziei dla Izraela. W wersetach 31-34 prorok Jeremiasz pisze: „Oto idą dni – mówi Pan  czytaj
Na Straży
2000/4

Przybliżył się i szedł z nimi

Opis Ewangelii według św. Łukasza przekazuje osobiste przeżycia apostołów i uczniów Chrystusa Pana. Przeżyli oOpis Ewangelii według św. Łukasza przekazuje osobiste przeżycia apostołów i uczniów Chrystusa Pana. Przeżyli oni wielkie doświadczenia, zgodnie ze sło czytaj
Na Straży
2000/4

Pamiętaj o Nim na wszystkich drogach

„Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!” – Przyp. Sal. 3:6 Mił „Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!” – Przyp. Sal. 3:6 Miłość i wierność oznaczają właściwy stosun czytaj
Na Straży
2000/4

Synowie Hebera

„A Heberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednemu Peleg, iż za dni jego rozdzielona jest ziemia…” – 1 Mojż. „A Heberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednemu Peleg, iż za dni jego rozdzielona jest ziemia…” – 1 Mojż. 10:25 Początkowe rozdziały 1 Księgi Moj czytaj
Na Straży
2000/4

Czas Bożego nawiedzenia

Pan Bóg przemawia do człowieka w różny sposób. Pismo Św. opisuje malownicze obrazy, dramatyczne historie, wymoPan Bóg przemawia do człowieka w różny sposób. Pismo Św. opisuje malownicze obrazy, dramatyczne historie, wymowne przykłady, począwszy od króla do żeb czytaj
Na Straży
2000/4

Od Redakcji

Paweł apostoł napisał kiedyś słowa: „Miłość braterska niechaj trwa”. Użył słów bardzo prostych i zrozumiałych,Paweł apostoł napisał kiedyś słowa: „Miłość braterska niechaj trwa”. Użył słów bardzo prostych i zrozumiałych, choć jako wykształcony człowiek, mógł p czytaj