Na Straży
nr 1998/5

Nekrologi

BŁOGOSŁAWIENI SĄ ODTĄD UMARLI, KTÓRZY W PANU UMIERAJĄ

Wkręt Maciej

Wkręt Maciej

W dniu 13 marca 1998 r. zmarł brat MACIEJ WYKRĘT, członek zboru w Kozach Górnych. Brat przeżył 75 lat, w tym 45 lat w Prawdzie.

Malarz Waleria

Malarz Waleria

Dnia 6 kwietnia 1998 r. zmarła siostra WALERIA MALARZ, członkini zboru w Kozach Górnych.
Przeżyła 87 lat, w tym 48 lat w Prawdzie.

Wawrzak Jan

Wawrzak Jan

W dniu 30 lipca 1998 r. zakończył ziemską pielgrzymkę brat JAN WAWRZAK, członek Zboru w Chorzowie. Przeżył lat 73, w tym 18 lat w Prawdzie. Ostatnio przez rok czasu przebywał w DSS w Miechowie.

Sablik Stanisław

Sablik Stanisław

Dnia 28 lipca 1998 r. zmarł brat STANISŁAW SABLIK, starszy zboru w Kozach Górnych, sługa międzyzborowy. Brat przeżył 66 lat, w tym 50 lat w Prawdzie.

R- ( r.)
„Straż” / str.