Na Straży
nr 1996/3

Chrześcijański dom

Błogo temu domowi, błogo tej rodzinie,
Gdzie zdrój Słowa Bożego najobficiej płynie.
Tam wierni w Panu zasileni Jego chwałą
Tworzą, duchem spojeni, Chrystusowe ciało.
Gdzie każdy wypełnia świętą wolę Bożą,
Tam się wiara i cnoty rozmaite mnożą;
Tam i szczęście z dniem każdym przebywa obficie
I błogie domowników istnieje pożycie.
Przeto daj nam, Boże, byśmy Ciebie czcili,
Twoim Słowem i Duchem zasileni byli.
Oświeć nasze domy darem Twej światłości,
Daj ducha pokoju, zgody i miłości.

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Chrześcijański dom

Błogo temu domowi, błogo tej rodzinie,
Gdzie zdrój Słowa Bożego najobficiej płynie.
Tam wierni w Panu zasileni Jego chwałą
Tworzą, duchem spojeni, Chrystusowe ciało.

Gdzie każdy wypełnia świętą wolę Bożą,
Tam się wiara i cnoty rozmaite mnożą,
Tam i szczęście z dniem każdym przebywa obficie
I błogie domowników istnieje pożycie.

Przeto daj nam, Boże, byśmy Ciebie czcili,
Twojem Słowem i Duchem zasileni byli,
Oświeć nasze domy darem Twej światłości,
Daj ducha pokoju, zgody i miłości.

R- ( r. str. )
„Straż” / str.