Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1998/3

Od Redakcji

Coraz częściej w naszym życiu spotykamy się z mniej lub bardziej nasilonymi przejawami braku tolerancji. SygnaCoraz częściej w naszym życiu spotykamy się z mniej lub bardziej nasilonymi przejawami braku tolerancji. Sygnały o nienawiści narodowościowej, rasowej czytaj
Na Straży
1998/3

Królewski zakon miłości

„A tak powinniśmy znosić, my, którzyśmy mocni, mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie. Przetoż każdy „A tak powinniśmy znosić, my, którzyśmy mocni, mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie. Przetoż każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku dob czytaj
Na Straży
1998/3

Promienie miłości

Niech w naszym życiu miłości promienie nie będą zakryte przez złości cienie. Wśród trudów, znojów i świata cNiech w naszym życiu miłości promienie nie będą zakryte przez złości cienie. Wśród trudów, znojów i świata ciemności niech nam zawsze świeci pochod czytaj
Na Straży
1998/3

Zmartwychwstanie Kościoła

Zmartwychwstanie i zabranie Kościoła do chwały z Chrystusem powinno być wydarzeniem, którego każdy chrześcijanZmartwychwstanie i zabranie Kościoła do chwały z Chrystusem powinno być wydarzeniem, którego każdy chrześcijanin oczekuje najbardziej. Stanowi to cel  czytaj
Na Straży
1998/3

Zamknięcie drzwi

Pytanie: – Proszę o przedstawienie swej myśli odnośnie zamknięcia drzwi. Czy brat myśli, że zostaną wkrótce zaPytanie: – Proszę o przedstawienie swej myśli odnośnie zamknięcia drzwi. Czy brat myśli, że zostaną wkrótce zamknięte? Odpowiedź: – Swego czasu uży czytaj
Na Straży
1998/3

Przesiewanie w czasie żniw

„Oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara tw „Oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utw czytaj
Na Straży
1998/3

Kto tak pojął Chrystusa?

Pan Jezus pod względem potrzeb materialnych jako Nowe Stworzenie zajął najniższą pozycję społeczną. W 30 roku Pan Jezus pod względem potrzeb materialnych jako Nowe Stworzenie zajął najniższą pozycję społeczną. W 30 roku życia, gdy rozpoczął głoszenie świętej E czytaj
Na Straży
1998/3

Gdy się schodzicie…

„Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny wykładem; „Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu.” czytaj
Na Straży
1998/3

WŁAŚCIWY CEL ŻYCIA

Celem życia nie jest własne szczęście, ale uszczęśliwianie innych. Nie chodzi o to, aby nas kochano, lecz byśCelem życia nie jest własne szczęście, ale uszczęśliwianie innych. Nie chodzi o to, aby nas kochano, lecz byśmy kochali innych i dla nich byli błogos czytaj
Na Straży
1998/3

Różnica: Umysł duchowy a umysł cielesny

... Wielki przedział istnieje pomiędzy tymi dwiema klasami i nie trzeba długo się zastanawiać, aby się upewnić... Wielki przedział istnieje pomiędzy tymi dwiema klasami i nie trzeba długo się zastanawiać, aby się upewnić, czy ktoś jest członkiem Kościoła, czy  czytaj
Na Straży
1998/3

Boski Program – Wybrany Lud Boży

Przeczytaj poprzedni odcinek Przestrzeganie dnia sabatu oraz obrzezanie wyróżniały Żydów oraz, w ich mniema Przeczytaj poprzedni odcinek Przestrzeganie dnia sabatu oraz obrzezanie wyróżniały Żydów oraz, w ich mniemaniu, oddzielały od innych narodów, które czytaj
Na Straży
1998/3

Półwiecze Izraela

W dniu 14 maja 1948 roku nastąpił koniec mandatu brytyjskiego panowania nad Palestyną i zostaje proklamowane PW dniu 14 maja 1948 roku nastąpił koniec mandatu brytyjskiego panowania nad Palestyną i zostaje proklamowane Państwo Izrael. Dzień jest ten czczony ja czytaj
Na Straży
1998/3

Emek Ha Szalom

Wzorowe osiedle które według A. Sharona „pociesza serce i duszę”. Zapewne wielu z braterstwa przypomina s Wzorowe osiedle które według A. Sharona „pociesza serce i duszę”. Zapewne wielu z braterstwa przypomina sobie przemówienie brata Hermana Beznera, czytaj
Na Straży
1998/3

Plotka a obmowa

Chciałbym bardzo, aby ten artykuł pomógł nam w uświadomieniu sobie, czym jest obmowa. Dziś nie używa się juChciałbym bardzo, aby ten artykuł pomógł nam w uświadomieniu sobie, czym jest obmowa. Dziś nie używa się już raczej terminu „obmowa” – częściej mów czytaj
Na Straży
1998/3

Chrystus w was

„Dziatki moje! które znowu z boleścią rodzę, ażby Chrystus był wykształtowany w was” – Gal. 4:19 Chrystus „Dziatki moje! które znowu z boleścią rodzę, ażby Chrystus był wykształtowany w was” – Gal. 4:19 Chrystus w was, umiłowani, jest jedyną biblijną  czytaj
Na Straży
1998/3

Przeżywanie Pisma Świętego

Nikt z nas nie posiada przepisu na dobre i właściwe przeżywanie Pisma Świętego, ani nikt nie może drugiemu t Nikt z nas nie posiada przepisu na dobre i właściwe przeżywanie Pisma Świętego, ani nikt nie może drugiemu takiej recepty przekazać i każdy dla sieb czytaj
Na Straży
1998/3

Co to jest życie?

Pewnego dnia, kiedy różnobarwne ptaszki leśne naśpiewały się aż do znużenia i usiadły cicho na gałązkach, milcPewnego dnia, kiedy różnobarwne ptaszki leśne naśpiewały się aż do znużenia i usiadły cicho na gałązkach, milczenie przerwała uczona zięba i zapytała  czytaj
Na Straży
1998/3

Rzym a Biblia

Pod tym nagłówkiem zamieszcza wychodzące w Jerozolimie pismo tygodniowe „The Truth” („Prawda”), pod datą 3 lisPod tym nagłówkiem zamieszcza wychodzące w Jerozolimie pismo tygodniowe „The Truth” („Prawda”), pod datą 3 listopada 1911 r., artykuł, w którym wskazu czytaj
Na Straży
1998/3

Brak wiary

Jeśli brak wiary gnębi serce twoje, I lęk cię ogarnia czasem w życiu twym, Natychmiast do Boga wznoś modlitwJeśli brak wiary gnębi serce twoje, I lęk cię ogarnia czasem w życiu twym, Natychmiast do Boga wznoś modlitwy swoje, On cię wzmocni chętnie w miłos czytaj
Na Straży
1998/3

Stół, który błogosławi Pan

Ścielże się, obrusie, jako śnieżek biały, Drogie rączki mej żony ciebie rozkładały, Rozkładały ciebie na tymŚcielże się, obrusie, jako śnieżek biały, Drogie rączki mej żony ciebie rozkładały, Rozkładały ciebie na tym długim stole, Aby było dla gości miejs czytaj
Na Straży
1998/3

Chrześcijański dom.

Błogo temu domowi, błogo tej rodzinie, Gdzie zdrój Słowa Bożego najobficiej płynie. Tam wierni w Panu zasileBłogo temu domowi, błogo tej rodzinie, Gdzie zdrój Słowa Bożego najobficiej płynie. Tam wierni w Panu zasileni Jego chwałą Tworzą, duchem spojeni,  czytaj
Na Straży
1998/3

Niebezpieczeństwo – słowo ukryte

Niebezpieczeństwo jest udziałem świata, Gdzie każdodziennie brat morduje brata, Gdzie każdego człeka byt jesNiebezpieczeństwo jest udziałem świata, Gdzie każdodziennie brat morduje brata, Gdzie każdego człeka byt jest zagrożony, Lecz święty lud Pana jest  czytaj