Na Straży
nr 1997/2

Pragnę

Nie pragnę chwały dla siebie,
Lecz pragnę uwielbiać Ciebie,
Panie, Boże mój jedyny
Błogosław me myśli, czyny!

Dałeś, Stwórco, Jedynego,
Syna Swego najmilszego.
Ciało ludzkie Chrystus dostał!
Aby człowiek z prochu powstał!

Aby człowiek w życiu swoim,
Mając zbawcę w Synu Twoim,
Godnie dźwigał krzyż swój własny,
Patrząc w Jego obraz jasny!

Obraz pokory, miłości,
Poświęcenia dla ludzkości,
By Go czynem naśladował,
Jego i Ojca miłował!

Chwała Stwórcy ziemi, chwała!
Nam, Twój Syn, opoka, skała,
Najwyższej w życiu wartości,
Żywota w doskonałości!!!

R- ( r.)
„Straż” / str.