Na Straży
nr 1993/2

Nekrologi

BŁOGOSŁAWIENI ODTĄD UMARLI, KTÓRZY W PANU UMIERAJĄ

Władysław Kielar

Dnia 27 października 1992 r. zakończył ziemską pielgrzymkę brat Władysław KIELAR, członek zboru w Pawłowie. Przeżył 78 lat, w tym 39 lat w Prawdzie.

Janina Szymczyk

W dniu 18 grudnia 1992 r. zasnęła w Panu siostra Janina SZYMCZYK, ze zboru ludu Pana w Nałęczowie. Przeżyła 84 lata, w tym 48 lat od poświęcenia się na służbę Panu.

Julia Olech

Dnia 29 grudnia 1992 r. zmarła siostra Julia OLECH, członek zboru w Krakowie. Przeżyła 87 lat, w tym 42 lata w Prawdzie.

Bronisława Chmiel

Dnia 6 stycznia 1993 r. zakończyła ziemską pielgrzymkę siostra Bronisława CHMIEL, ze zboru w Krakowie. Przeżyła 96 lat, w tym 45 lat w Prawdzie.

Bronisława Kalicka

W dniu 29 stycznia 1993 r. zmarła siostra Bronisława KALICKA, członek zboru w Krakowie. Przeżyła 89 lat, w tym 47 lat w Prawdzie.