Na Straży
nr 1993/2

KONWENCJA GENERALNA – KRAKÓW, 10-11 LIPCA 1993

„Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwach i prośbach” – Dzieje Apostolskie 1:14

W dniach 10 i 11 lipca 1993 roku w Krakowie odbędzie się Konwencja Generalna Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Polsce. Miejscem braterskiego spotkania będzie ponownie sala widowiskowo-sportowa TS „Wisła”, mieszcząca się przy ul. Reymonta 22.

Bracia z Pracy Międzyzborowej oraz zgromadzenie krakowskie serdecznie zapraszają wszystkie siostry, wszystkich braci i wszystkich przyjaciół do przybycia na Konwencję. Życzeniem organizatorów jest, aby nadal była ona szczególną okazją do zobaczenia, w miarę możliwości, wszystkich braterstwa z Polski i wielu gości z zagranicy. Pomimo, iż jest to zasadniczo konwencja krajowa, to jak zwykle udział w tej społeczności zapowiedziało już wiele sióstr i braci z całego świata.

Przypominamy też, że bracia organizujący Konwencję proszą o dokonanie pisemnych rezerwacji miejsc noclegowych. Takie zgłoszenie ułatwi organizatorom sprawne zakwaterowanie tak wielkiej ilości uczestników Konwencji. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres zamieszczany w stopce numeru.