Na Straży
nr 1992/2

SPROSTOWANIE

W pierwszym numerze „Na straży” z r. 1990 (str. 2 par. 3) w artykule „Czy będzie rokiem błogosławieństw” zakradł się błąd – zamiast „Aby rok 1990…” wydrukowano „Aby rok 1989…”

Ponadto zamieszczono pomyłkowo – bez korekty stylistycznej jeden z listów zalecających ślub, pisanych niegdyś do pastora Russella oraz artykuł pt. „Co znaczy słowo ślub”.

Ponieważ treść listu i tegoż artykułu są niezbyt jasne z powodu niepoprawności językowej, serdecznie przepraszamy naszych Czytelników.