Na Straży
nr 1992/2

Echo z Podbeskidzia

W dniu 15. października 1989 roku w sali „Domu Kultury Włókniarza” w Andrychowią przy współudziale Zboru Bielsko-Biała, odbyła się wspaniała uczta duchowa naszej społeczności. Kto tylko miał umysł i serce otworzone, mógł czerpać „wodę żywota” wypływającej ze św. księgi, podawanej nam przez narzędzia mówcze, zachęcające słuchaczy do wiary i wytrwałości.

Usłyszeliśmy cztery tematy o następującej treści: br. E. Szarkowicz – „Królestwo głoszone przez Pana Jezusa Chrystusa”. br. J. Gruhn (Francja) – „Wielkanoc pierworodnych”. br. M. Jakubowski – „Chrześcijańskie pożycie w małżeństwie”. br. R. Rorata – „Nowe niebiosa i nowa ziemia”.

Następnie br. St. Grudzień usłużył tematem okolicznościowym do chrztu, który przyjęły trzy osoby. Również br. P. Krajcer podzielił z nami swoimi refleksjami z podróży po Ziemi Świętej.

Wszystko to odbywało się w wypełnionej po brzegi sali.

Wszyscy uczestnicy pragnęli podzielić się z Czytelnikami „Na Straży” doznanymi radościami i błogosławieństwami.

z upoważnienia – uczestnik