Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1992/2

Zabijcie go na ofiarę paschalną

„Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: Idźcie i weźcie sobie po jednym barank „Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: Idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę, i zabijcie go na ofiarę pa czytaj
Na Straży
1992/2

Ciało i krew

„Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna człowieczego i pili krwi jego, nie macie żywota w sobie.” – Jan 6:53 „Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna człowieczego i pili krwi jego, nie macie żywota w sobie.” – Jan 6:53 Każda społeczność religijna dba o to,  czytaj
Na Straży
1992/2

Getsemane – noc Sprawiedliwego

„ . . . on wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał wdzięku ani też „ . . . on wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani w czytaj
Na Straży
1992/2

Uczyniła, co mogła

„Dobry zaprawdę uczynek uczyniła przeciwko Mnie” – Mat. 26:10. Wydarzenie będące przedmiotem tego badania „Dobry zaprawdę uczynek uczyniła przeciwko Mnie” – Mat. 26:10. Wydarzenie będące przedmiotem tego badania kieruje nasze myśli do soboty poprzedza czytaj
Na Straży
1992/2

Święta Góra

„A po sześciu dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę „A po sześciu dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed czytaj
Na Straży
1992/2

Dar z łaski Bożej

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Pan „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” – Rzym. 6:23. Ilustracją Bo czytaj
Na Straży
1992/2

Sprawozdanie z podróży do braci w Ukrainie

Umiłowani w Chrystusie braterstwo! Pragniemy choć pokrótce podzielić się z wami swoimi wrażeniami z pobytu wśrUmiłowani w Chrystusie braterstwo! Pragniemy choć pokrótce podzielić się z wami swoimi wrażeniami z pobytu wśród braterstwa, mieszkających w Ukrainie. czytaj
Na Straży
1992/2

Otwarcie Domu Modlitwy w Orłówce

W miejscowości Orłówka na Ukrainie nastąpiło otwarcie sali nabożeństw. Było to wielkim przeżyciem dla miejscowW miejscowości Orłówka na Ukrainie nastąpiło otwarcie sali nabożeństw. Było to wielkim przeżyciem dla miejscowego braterstwa. Jeszcze parę lat temu ni czytaj
Na Straży
1992/2

Echo z Podbeskidzia

W dniu 15. października 1989 roku w sali „Domu Kultury Włókniarza” w Andrychowią przy współudziale Zboru BielsW dniu 15. października 1989 roku w sali „Domu Kultury Włókniarza” w Andrychowią przy współudziale Zboru Bielsko-Biała, odbyła się wspaniała uczta duc czytaj
Na Straży
1992/2

SPROSTOWANIE

W pierwszym numerze „Na straży” z r. 1990 (str. 2 par. 3) w artykule „Czy będzie rokiem błogosławieństw” zakraW pierwszym numerze „Na straży” z r. 1990 (str. 2 par. 3) w artykule „Czy będzie rokiem błogosławieństw” zakradł się błąd - zamiast „Aby rok 1990...”  czytaj