Na Straży
nr 1989/6

Echa z konwencji – Włoszakowice

30 lipca 1989 R.

Umiłowani w Zbawicielu, Bracia i Siostry.

Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu za to, że zgromadził nas 30 lipca br. na ucztę duchową we Włoszakowicach. Mimo, że uczestniczyło w niej niewielu Braci i Sióstr, była ona błogosławiona zgodnie z zapewnieniem Słowa Bożego: „Albowiem, gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mat: 18:20).

Obfitość duchowych błogosławieństw wzmocniła nas do dalszej pielgrzymki za naszym Panem.
Słowami zachęty, rady i napomnienia pochodzącymi ze Słowa Bożego usłużyli:
1. br. E. Szarkowicz: „Grzech liczenia Izraela” (1 Kron. 21:1-7).
2. br. D. Kopak: „Marność nad marnościami i wszystko marność”.
3. br. A. Kozak: „Studium nad uczynkami naszymi” (Jak. 4:1-11).
4. br. J. Sygnowski: „Snop przyjemny za was” (3 Mój. 24:10-11).
5. br. M. Sordyl: „Utwierdzone serce”.

Życzeniem i prośbą uczestników tego nabożeństwa było podzielenie się z Czytelnikami „Na Straży” tą cząstką otrzymanych błogosławieństw”. Będąc tak pokrzepieni Słowem Prawdy – pokarmem ze stołu Pańskiego rozjechaliśmy się do naszych domów.

R- ( r.)
„Straż” / str.