Na Straży
nr 1982/6

Echa z konwencji-Włoszakowice

15.09.1982 R.

Umiłowani w Panu Jezusie Chrystusie Braterstwo!
Niech Wam Pan błogosławi w każdym szlachetnym przedsięwzięciu.

Z łaski Bożej doznaliśmy wiele radości z bratniej społeczności i pokarmu duchowego na uczcie duchowej we Włoszakowicach w dniach 4 i 5 września 1982 r. w gościnnym domu braterstwa KnopówW tej miejscowości było już wiele takich spotkań, ale tym razem życzeniem uczestników było, aby tą radością podzielić się z braterstwem przez nasze czasopismo „Na Straży”.

W pierwszym dniu usłużyło pięciu braci. Pierwszy wykład był na temat: „Dawid i Jonatan” na podstawie wersetu „Spoiła się dusza Jonatana z duszą Dawidową”. Drugi temat: „Żywa obietnica Boża”. Trzeci temat: „Spotkanie u studni”, a czwarty „Kamienie wołać będą”. Ostatni temat: „Rzeczy, o jakie powinien zabiegać chrześcijanin”.

Wieczorem dość licznie zgromadzona młodzież i my z nimi śpiewaliśmy pieśni na chwałę Bogu oraz ku pobudzeniu naszych serc do wzajemnej miłości i większego wielbienia Boga.

Następnego dnia słowem żywota usłużyło czterech braci. Pierwszy temat: „Paś owce moje na rzeź zgotowane” z Proroctwa Zach. 11:4-14.

Drugi temat był oparty na słowach z Listu do Efezjan 5:10 „Obierając to, co by się podobało Panu”.

Trzeci temat to „Zaproszenie” na podstawie Ew. Łuk. 7:13-14.
Czwarty temat: „Trzy drogi”.

Tak jak na powitanie wysłuchaliśmy w skupieniu recytowanego wiersza powitalnego, tak na koniec był wiersz stosowny do okoliczności pożegnania. I choć w wierszu było wyrażone: „Nie płacz przy pożegnaniu”, łzy same cisnęły się do oczu.

Czas dwóch dni szybko nam upłynął. Po zakończeniu wszyscy uczestnicy bardzo powoli i niechętnie opuszczali tę miłą przystań duchową.

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

Echa z konwencji-Włoszakowice

30 lipca 1989 R.

Umiłowani w Zbawicielu, Bracia i Siostry.

Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu za to, że zgromadził nas 30 lipca br. na ucztę duchową we Włoszakowicach. Mimo, że uczestniczyło w niej niewielu Braci i Sióstr, była ona błogosławiona zgodnie z zapewnieniem Słowa Bożego: „Albowiem, gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mat: 18:20).

Obfitość duchowych błogosławieństw wzmocniła nas do dalszej pielgrzymki za naszym Panem.
Słowami zachęty, rady i napomnienia pochodzącymi ze Słowa Bożego usłużyli:
1. br. E. Szarkowicz: „Grzech liczenia Izraela” (1 Kron. 21:1-7).
2. br. D. Kopak: „Marność nad marnościami i wszystko marność”.
3. br. A. Kozak: „Studium nad uczynkami naszymi” (Jak. 4:1-11).
4. br. J. Sygnowski: „Snop przyjemny za was” (3 Mój. 24:10-11).
5. br. M. Sordyl: „Utwierdzone serce”.

Życzeniem i prośbą uczestników tego nabożeństwa było podzielenie się z Czytelnikami „Na Straży” tą cząstką otrzymanych błogosławieństw”. Będąc tak pokrzepieni Słowem Prawdy – pokarmem ze stołu Pańskiego rozjechaliśmy się do naszych domów.

R- ( r. str. )
„Straż” / str.