Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1989/6

Echa z konwencji – Wola Lubecka

Umiłowani w Zbawicielu, Bracia i Siostry. Pragniemy podzielić się z Wami cząstką radości, której byliśmy Umiłowani w Zbawicielu, Bracia i Siostry. Pragniemy podzielić się z Wami cząstką radości, której byliśmy uczestnikami na zorganizowanej konwencji czytaj
Na Straży
1989/6

Echa z konwencji – Włoszakowice

Umiłowani w Zbawicielu, Bracia i Siostry. Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu za to, że zgromadził nas 30 lipca Umiłowani w Zbawicielu, Bracia i Siostry. Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu za to, że zgromadził nas 30 lipca br. na ucztę duchową we Włoszakowicach.  czytaj
Na Straży
1989/6

Co widzieliśmy i słyszeliśmy…”

„Co widzieliśmy i słyszeliśmy to Warn zwiastujemy, abyście i Wy społeczność z nami mieli; A społeczność nasz „Co widzieliśmy i słyszeliśmy to Warn zwiastujemy, abyście i Wy społeczność z nami mieli; A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem J czytaj
Na Straży
1989/6

Stawienie przed Panem”

„A gdy się wypełniło osiem dni, przynieśli Go do Jeruzalemu, aby Go stawili przed Panem. Światłość ku objawi „A gdy się wypełniło osiem dni, przynieśli Go do Jeruzalemu, aby Go stawili przed Panem. Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu twego Izrael czytaj
Na Straży
1989/6

Jedność wiary

Jedno jest pewne; nie może być utrzymywana chrześcijańska jedność w Kościele, jeżeli wpierw nie zostanie ona Jedno jest pewne; nie może być utrzymywana chrześcijańska jedność w Kościele, jeżeli wpierw nie zostanie ona osiągnięta. Tak więc nasze spostrzeżeni czytaj
Na Straży
1989/6

Cierpliwość ważnym przymiotem charakteru

„Albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę" (Hebr. 10:36). Apostoł „Albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę" (Hebr. 10:36). Apostoł mówi do Kościoła: Wy, którzyście opuści czytaj
Na Straży
1989/6

O mnie, o sobie, ja

Pokój – pozdrowienia w imieniu Jezusa Chrystusa niech będą z Wami Braterstwo. To wielki przywilej i błogosławiPokój – pozdrowienia w imieniu Jezusa Chrystusa niech będą z Wami Braterstwo. To wielki przywilej i błogosławieństwo spotkać Was znowu w ten cudowny s czytaj
Na Straży
1989/6

Poczytajcie to sobie za najwyższą radość”

Świat wydaje się być szczęśliwy, gdy jest wolny od trudów, doświadczeń, chorób, ułomności ciała, gdy jest zdolŚwiat wydaje się być szczęśliwy, gdy jest wolny od trudów, doświadczeń, chorób, ułomności ciała, gdy jest zdolny do odczuwania przyjemności świata, be czytaj
Na Straży
1989/6

Narodzenie Jezusa

„Nazwiesz imię Jego Jezus; albowiem On zbawi lud Swój od grzechów ich" (Mat. 1:21) Były już przedstawione „Nazwiesz imię Jego Jezus; albowiem On zbawi lud Swój od grzechów ich" (Mat. 1:21) Były już przedstawione biblijne dowody, że data obchodzenia ro czytaj
Na Straży
1989/6

Alfa i omega

To niezwykłe wyrażenie „Alfa i Omega", które używamy jako nasz temat, znajduje się w Księdze Objawienia. WspomTo niezwykłe wyrażenie „Alfa i Omega", które używamy jako nasz temat, znajduje się w Księdze Objawienia. Wspomniane jest czterokrotnie. Ostatni raz uk czytaj