Na Straży
nr 1988/2

Echa z konwencji – Andrychów

ANDRYCHÓW, 11 PAŹDZIERNIKA 1987

Zgromadzeni Bracia i Siostry na jednodniowej konwencji zorganizowanej w sali Z DK w Andrychowie wyrazili życzenie, aby za pośrednictwem czasopisma „Na Straży” podzielić się doznanymi błogosławieństwami ze wszystkimi Czytelnikami. Wśród braterstwa panował przyjemny nastrój, do czego przyczyniła się również słoneczna pogoda. Niejako już tradycyjnie zaczynamy i kończymy sezon konwencyjny. Pięciu braci usłużyło następującymi tematami:

1. D. Krawczyk – „Nie sądźcie, ażby Pan przyszedł”. Podkreślona została zasada, żeby nie osądzać innych, lecz rozsądzać samych siebie.

2. M. Kopak – „Nie daj się zwyciężyć złemu, ale złe dobrem zwyciężaj”. Mówca wykazał, że chrześcijanin przez wiarę czerpie siłę do walki ze złem.

3. L. Czerniak – „Niebezpieczeństwa fałszywego wyznania”. W temacie zostało przedstawione posłuszeństwo nasze względem przykazań, co jest przejawem naszej wierności Panu.

4. J. Kłusak – „Koszt prawdziwe go uczniostwa”. Mówca przypomniał, że próby, jakie przechodzili święci Starego Testamentu oraz Jezus i apostołowie, były w celu wypracowania charakteru.

5. F. Olejarz – „Anioł Przymierza”. Zostały wskazane proroctwa mówiące o dniu Pańskim oraz o zapłacie, jaką odbiorą z rąk Boga święci tego czasu i pozostała ludzkość.

Po przerwie obiadowej chór młodzieżowy zaprezentował kilka pieśni, odczytano też wiele pozdrowień nadesłanych od Braterstwa z różnych regionów kraju, którzy nie mogli uczestniczyć w naszej społeczności.

Rozstaliśmy się zachęceni do dalszej służby dla Pana, wyrażając jednocześnie ogromną wdzięczność Bogu za udzielony nam przywilej.