Na Straży
nr 1984/5

Echo z konwencji – Białogard

14-15 lipca 1984 r.

Z przyjemnością pragniemy podzielić się z wszystkimi Czytelnikami pisma „Na Straży” doznanymi błogosławieństwami, jakich byliśmy uczestnikami podczas trzydniowej konwencji, która odbyła się w Białogardzie w dniach 14, 15 i 16 lipca 1984 r.

W konwencji uczestniczyło ok. 250 osób, w większości młodzież z zakończonych w tym czasie kursów w Czersku i Białogardzie. Tak więc w porównaniu z ubiegłymi latami nie była to liczna konwencja – w tym samym bowiem czaspie bracia i siostry cieszyli się bratnią społecznością na konwencji w Oleszycach

Chociaż pogoda nam nie dopisała, gdyż przez półtora dnia padał obfity deszcz, to przecież nie było to przeszkodą, aby nasz duch nie wznosił się hen w niebiosa, poprzez modlitwy i pieśni, śpiewane na chwałę naszemu Bogu.

Wykłady, które słyszeliśmy, były budujące i na czasie. Usługujący bracia zachęcali nas do wierności i wytrwania w służbie dla Pana; abyśmy wszyscy doczekali błogosławionej chwili, gdy udamy się na wieczne mieszkanie w niebiesiech.

Dzieląc się, Umiłowani, doznaną radością – ślemy Wam wszystkim życzenia wielu łask i błogosławieństw Bożych (Neh. 8:10). Niech dobry Stwórca Bóg posila Was, abyście mogli podążać za Wodzem naszego zbawienia, Jezusem Chrystusem

Tego życzy Wam Zbór Pana w Białogardzie.

R- ( r.)
„Straż” / str.