Na Straży
nr 1982/1

Echo z konwencji

Poznań, 5.XII.1981 r.

Minął rok, kiedy Zbór Pana w Poznaniu gościł młodzież z różnych stron naszego kraju. Odnowiły się pragnienia ponownego spotkania. W dniach 28 i 29 listopada 1981 roku zorganizowana została w miejscowym Zborze konwencja młodzieżowa.

Brat St. Armużyński rozpoczynając nawiązał do słów Pisma Świętego: „Gdzie będzie ścierw (pokarm), tam się zgromadzą i orły”. Tak samo i my przyjechaliśmy czerpać pokarm ze Słowa Bożego.

Br. Fr. Olejarz usłużył wykładem na temat wiary. Wskazał ona na rodzaje wiary: żywa, martwa, fałszywa oraz na różnice między nimi.

W dalszej części dnia br. W. Matysek podzielił się tematem „Życiem dla mnie jest Chrystus, a śmierć zyskiem” (Filip. 1:21). Pytania: Czy Chrystus jest dla mnie wszystkim? Czy śmierć jest mi naprawdę zyskiem? – brzmią do dziś w uszach każdego słuchacza.

Wieczorne chwile wypełniły pieśni i hymny śpiewane na chwałę Bożą oraz rozmowa na temat: Wszyscy jesteśmy synami ożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Gal. 3:26-27).

Następnego dnia wszyscy w pełni sił zebrali się na sali, aby znów czerpać ze słów żywota. Przed wykładem zespół z Białogardu usłużył wykonaniem dwu pieśni.

Potem wykład powiedział br. St. Kijak. Wspominając swój młody wiek, udzielił nam rad, jak mamy żyć w otaczającym nas świecie – co mamy bardziej cenić, a co zdecydowanie odrzucić.

W dalszej części odbyło się „Studium biblijne”, które poprowadził br. A. Kozak. Jako temat do rozważań przyjęliśmy 9. rozdz. Ew. Jana. W studium brali udział wszyscy zebrani.

Całe dwudniowe rozważania zakończyliśmy słowami modlitwy, której nauczył nas sam Mistrz, Pan Jezus oraz odśpiewaniem hymnu z Ew. Jana 3:16 „Albowiem tak Bóg umiłował świat”.

Życzeniem wszystkich zebranych było podzielenie się doznanymi błogosławieństwami ze wszystkimi czytelnikami „Na Straży”, co z przyjemnością czynimy.

Za uczestników konwencji br. D. Dudziński