Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1982/1

ZAWIADOMIENIE O PAMIĄTCE – rok 1982

Pragniemy poinformować drogich nam Braci i Siostry, że doroczna Pamiątka śmierci naszego Pana Jezusa ChrystusaPragniemy poinformować drogich nam Braci i Siostry, że doroczna Pamiątka śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa przypada w tym roku dnia 6 kwietnia (we czytaj
Na Straży
1982/1

Z niwy młodzieżowej

Klucze, 31. VII. 1981 Wszystko to, co przeżyliśmy w Kluczach w dniach 8-19 VII 1981 na naszym spotkaniu w groKlucze, 31. VII. 1981 Wszystko to, co przeżyliśmy w Kluczach w dniach 8-19 VII 1981 na naszym spotkaniu w gronie 25 naśladowców Chrystusa, stało się  czytaj
Na Straży
1982/1

Echo z konwencji

Poznań, 5.XII.1981 r. Minął rok, kiedy Zbór Pana w Poznaniu gościł młodzież z różnych stron naszego kraju. OdPoznań, 5.XII.1981 r. Minął rok, kiedy Zbór Pana w Poznaniu gościł młodzież z różnych stron naszego kraju. Odnowiły się pragnienia ponownego spotkani czytaj
Na Straży
1982/1

Oczyszczenie synów Lewiego

„Lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia jego i kto się ostoi, gdy się on okaże? Bo on jest jako ogień „Lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia jego i kto się ostoi, gdy się on okaże? Bo on jest jako ogień roztapiający i jako mydło blecharzów. I  czytaj
Na Straży
1982/1

Pilnujcie samych siebie i trzody

Złoty tekst: „Wszystko mogę w Chrystusie, który mię posila” – Filip. 4:13. Gdy ap. Paweł uciekał z EfeZłoty tekst: „Wszystko mogę w Chrystusie, który mię posila” – Filip. 4:13. Gdy ap. Paweł uciekał z Efezu po rozruchach, podjął podróż do europ czytaj
Na Straży
1982/1

Uwolnienie w odpowiedzi na modlitwę

Złoty tekst: „Zatacza obóz Anioł Pański około tych, którzy się go boją i wyrywa ich” – Psalm 34:8. NaszaZłoty tekst: „Zatacza obóz Anioł Pański około tych, którzy się go boją i wyrywa ich” – Psalm 34:8. Nasza lekcja, jak się wydaje, miała miejsce o czytaj
Na Straży
1982/1

Łaska dawania

„Wszystkom ci wam okazał, iż tak pracując musimy podejmować słabych, a pamiętać na słowa Pana Jezusa, iż on „Wszystkom ci wam okazał, iż tak pracując musimy podejmować słabych, a pamiętać na słowa Pana Jezusa, iż on rzekł: Szczęśliwsza rzecz jest dawać, ni czytaj