Na Straży
nr 1978/6

Echo z konwencji

Andrychów, dnia 24.IX.1978 r.

Umiłowani w Panu Bracia i Siostry!

Pragniemy na łamach naszego czasopisma „Na Straży” podzielić się radością, jakiej doznaliśmy na uczcie duchowej w Andrychowie w dniu 18.VI.1978 r.

Przy łasce i pomocy Bożej mieliśmy przywilej urządzić dla Braterstwa duchową przystań, na którą przybyło z okolicznych zborów ponad 500 osób. Pierwszym wykładem usłużył br. Suchanek, który omówił zasady wiary naszego Zrzeszenia oraz historię powstawania zborów. Przypomniał również prześladowania braci w okresie międzywojennym i w pierwszych latach po wyzwoleniu, kiedy jeszcze grasowały bandy. Zostały wymienione miejscowości: Kraków, Kozy, Przeciszów i Zemborzyce, a także inne, gdzie bracia byli poddani szczególnym doświadczeniom, a w niektórych przypadkach oddali nawet swe życie dla Prawdy. W temacie brat podkreślił wielkie męstwo braci w poświęceniu dla Pana i wytrwałość w wierze (Rzym. 8:35-39). Wykład ten był szczególnie skierowany pod adresem naszej młodzieży, aby umiała ocenić błogosławiony czas, w którym żyjemy, oraz istniejącą wolność sumienia i wyznania, jaką gwarantują nam nasze Władze.

Drugim tematem p.t. „Historia ludzkości w świetle Pisma Św.” usłużył br. Kamiński Henryk. Przypomniał on, że przez grzech Adama ludzkość utraciła społeczność z Bogiem, na skutek czego zapanowało zło na ziemi. Dopiero złożony przez Jezusa okup za człowieka przyprowadzi znów w odpowiednim czasie ludzkość do społeczności z Bogiem (Mat. 18:11).

Następnym tematem usłużył br. Lehnort Maciej – „Świat aniołów” z Hebr. 12:22. Na podstawie zawartych w Biblii opisów przypomniał działalność aniołów w stosunku do ludzi, począwszy od Adama, poprzez patriarchów, aż do Chrystusa i apostołów. Brat przedstawił różne klasy aniołów oraz ich działalność. Najczęściej w Biblii są wymieniane cherubiny i serafiny oraz imiona dwóch aniołów, którzy spełniają specjalne posłannictwo Boże, jak Michał i Gabriel (Judy 9; Obj. 12:7 i Łuk. 1:19). Brat zaznaczył, że Szatan i demoni to również aniołowie, którzy sprzeciwili się woli Bożej i w słusznym czasie będą osądzeni (Izaj. 14:13-15; 1 Kor. 6:3).

Tematem dla młodzieży usłużył br. Szarkowicz E. Za podstawę rozważań wziął życie Jakuba i podkreślił jego posłuszeństwo i szacunek dla ojca Izaaka. Zachęcał młodzież po postępowania za Panem i dał porównanie, że jak Jakub musiał opuścić dom, ale zachował błogosławieństwo swego ojca, tak niektórzy dla Prawdy musieli opuścić swe domy, lecz nie wyparli się Pana i otrzymali z tego tytułu błogosławieństwo (Mat. 19:22).

Ostatnim wykładem usłużył br. Jakubowski M., mówiąc o „Ofiarowaniu się dla Chrystusa” (Rzym. 12:1). Wykazał on, że służba dla Chrystusa jest jednocześnie służbą dla braci. W życiu codziennym powinniśmy sobie często zadawać pytanie: Czy tak postąpiłby Chrystus, gdyby był na naszym miejscu? Czy wysłuchane wykłady i znajomość zasad chrześcijańskich potrafimy zastosować w codziennym życiu?

Na zakończenie tej pięknej uczty duchowej br. Suchanek przypomniał w skróceniu wszystkie wykłady. Zachęcił przy tym braci do większej gorliwości i świątobliwości życia, abyśmy mogli okazać się godnymi kiedyś oglądać Pana (Hebr. 12:12).

Uczta duchowa została zakończona pieśnią „Godziny miłe przeszły nam” i modlitwą Pańską, po czym bracia w radosnym nastroju udali się do swych domów.

Za zbór w Andrychowie: J.P.