Listy od Przyjaciół

-do Czytelników „Na Straży”

Drodzy Przyjaciele!

Dla radości i wytrwania w Prawdzie Bożej, serce moje do Was się skłania – niech Wam sam Bóg pomoże.

Przesyłam ten wiersz z serca płynący dla Kolegium Redakcyjnego „Na Straży”:

O BOŻE!

Uwielbiam Cię, o Boże,
Bo tylko Ty możesz
Bo tylko w Twojej mocy
Rozjaśniać mroki nocy.

Bo Syn Twój – Król Chwały
Ten znękany świat cały
Jako Zbawiciel i Pan –
Naprawi go sam …

Obj. 11:17.