Na Straży
nr 1969/5

Echa z konwencji – Wallers (Francja)

ECHO Z KONWENCJI W WALLERS (FRANCJA)

Drodzy i umiłowani w naszym Zbawicielu Braterstwo!

Niech będzie z wami łaska, pokój i miłosierdzie od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa (2 Jana 1:3). Pragniemy podzielić się z Braterstwem radością i błogosławieństwem z uczty duchowej w WALLERS w dniach 16 i 17 sierpnia br. Już dawno było życzeniem braterstwa takową urządzić w tej okolicy, ale nie było sposobnej sali. Obecnie takową otrzymaliśmy od gminy, która dopiero została wybudowana przez gminę, w której czuliśmy się bardzo dobrze, a Pan nam hojnie błogosławił. Chociaż nie tak licznie, bo wielu braci wyjechało do Polski, a także i na wakacje. W zamian gościło między nami dwoje braterstwa z Polski, jak br. Dąbek i br. Kaleta, którzy nam też usłużyli wzniosłymi tematami. Łącznie było 10 wykładów, w tym 2 w języku francuskim. Czuliśmy się bardzo błogo w tak miłej atmosferze i społeczności braterskiej przez 2 dni. Ku większej radości i pobudzeniu do większej gorliwości pobudziło nas poświęcenie 2 młodych serc Panu: syn br. Woźniaków i pewna młoda siostra. Oby te błogie chwile wejścia w przymierze z Panem przypominały i nam nasze zobowiązania uczynione przed Panem i jego Ludem, co też jest naszym życzeniem, aby i oni mogli wytrwać wiernie na tej nowej drodze życia przy Panu.

Jeden z braci, którzy byli gośćmi w Polsce, podzielił się z uczestnikami konwencji radością i błogosławieństwem, jakich doznali w społeczności z braterstwem w Polsce, goszcząc w kilku miejscowościach i na kilku konwencjach. Wszystkie te przywileje wpływały dodatnio na nasze serca i umysły. Oby one były zachętą dla nas wszystkich do gorliwej służby Panu, Prawdzie i jego Ludowi. Odczytano wiele miłych życzeń i pozdrowień od braci z Polski, USA i z Francji, którzy nie mogli uczestniczyć w naszej uczcie.

Wszyscy okazali życzenie, by za takowe podziękować i zasłać przez uczestników Konwencji, jak też przez łamy „Straży”, „Na straży” i „Journal de Sion”, życząc wszystkim wytrwania wierze aż do zwycięstwa w Chrystusie Panu naszym (1 Jana 5:4).

W imieniu uczestników: br. St. Jamrozik
R- ( r.)
„Straż” / str.