Na Straży
nr 1967/5

Echa z konwencji – Ruda k. Grajewa

Drodzy w Panu Bracia i Siostry! Łaska Wam i pokój niech będą od Boga, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Pragnieniem naszym jest podzielić się z Wami tą radością i błogosławieństwem, jakie Ojciec Niebieski zlał nam na dwudniowej konwencji, jaką z Jego łaski urządziliśmy w dniach 8 i 9 lipca 1967 roku. Siedmiu braci usłużyło nam wykładami, które były budujące i na czasie, zachęcające do miłości i wierności. Przybyło wielu braci i sióstr z różnych stron naszego kraju. Nastrój duchowy był bardzo podniosły, tak że wszyscy uczestnicy czuli się błogo i byli zadowoleni. W drugim dniu uczty odbył się chrzest, do którego przystąpiło siedem osób. Życzymy im wytrwania w tym poświęceniu, aby Bóg im błogosławił.

Przy zakończeniu uczty, uczestnicy jednogłośnie wyrazili życzenie, aby przez łamy pisma „Na Straży” podzielić się tymi błogosławieństwami ze wszystkimi dziećmi Bożymi, życząc wszystkim otrzymania żywota wiecznego.

Zbór Pana w Rudzie
R- ( r.)
„Straż” / str. 

Echa z konwencji – Ruda k. Grajewa

Drodzy w Panu Bracia i Siostry!

Bóg Pokoju, który wywiódł od umarłych we krwi przymierza wiecznego Onego wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech Was doskonałymi uczyni w każdym uczynku dobrym, ku czynieniu woli swojej, sprawując w Was to, co przyjemnego przed obliczem Jego.

Pragniemy podzielić się z Wami, którzyście uczestnikami tej samej wiary, błogosławieństwami, jakich doznaliśmy na dwudniowej uczcie duchowej w dniach 3 i 4 sierpnia 1968 r. w Rudzie k/Grajewa, woj. białostockie.

Jesteśmy wdzięczni naszemu dobrotliwemu Ojcu, że nam wielce błogosławił, a zgromadzeni dość licznie uczestnicy z różnych stron naszego kraju, jak też braterstwo z Francji i Kanady, byli wielce uradowani z tej społeczności duchowej. Duch miłości napełniał wszystkie serca. Dziękujemy więc Ojcu Niebieskiemu za tak wielkie dobrodziejstwo i bogactwa łask Jego.

Wykładami służyło ośmiu przyjezdnych braci, w tym dwóch z Francji i jeden z Kanady. Bracia przemawiający w swoich wykładach starali się dać różny materiał, potrzebny do naszego wzrostu duchowego. Zwracali oni uwagę na czas obecności Pańskiej, w której żyjemy, na znaki „czasów i chwil” oraz na budowę naszego charakteru i wytrwania w poświęceniu.

Złączeni węzłami bratniej miłości, wszyscy uczestnicy przez łamy „Na Straży” przesyłają serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia wszystkim Braciom i Siostrom rozproszonym po całym świecie.

Za uczestników Konwencji: Brat Z. Kwaśnik
R- ( r.)
„Straż” / str. 

Echa z konwencji – Ruda k. Grajewa

RUDA K/GRAJEWA, WOJ. BIAŁYSTOK

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Bóg wszelkiej łaski i obfitego błogosławieństwa niech Was wszystkich ma w swej świętej opiece przez Pana i Orędownika naszego, Jezusa Chrystusa.

Z wielką przyjemnością dzielimy się ze wszystkimi Braćmi i Siostrami, gdziekolwiek się znajdujecie, tą duchową radością, jaką odczuliśmy na dwudniowej uczcie duchowej, która odbyła się w Rudzie k/Grajewa w dniach 12 i 13 lipca 1969 r.

Wykładami służyło trzech braci. Wykłady były budujące i zachęcające. Bracia mówcy starali się wskazać na ważność w tym ostatecznym boju, przez co rozstaliśmy się orzeźwieni i zasileni na duchu. Przy tej okazji w drugim dniu uczty odbył się chrzest, dwie osoby (tj. brat i siostra) okazały swoje poświęcenie się Bogu na służbę. Życzymy im wytrwania na wąskiej drodze w ich młodym wieku.

Na zakończenie uczestnicy wyrazili życzenie podzielenia się tymi błogosławieństwami ze wszystkimi braćmi i siostrami przez łamy pisma „Na Straży”, życząc wszystkim otrzymania żywota wiecznego.

Za uczestników tej uczty duchowej br. Z. Kwaśnik
R- ( r.)
„Straż” / str.