Na Straży
nr 1969/3

Biblijne ZOO

Ogród zoologiczny w Jerozolimie jest niewątpliwie jednym z najbardziej niezwykłych tego rodzaju instytucji na świecie. Jest to ZOO biblijne, posiada bowiem 85 zwierząt, o których jest wzmianka w Biblii. Co do rozmiarów, to ustępuje miejsca ogrodom znacznie od niego większym. Jego osobliwością są właśnie zwierzęta biblijne. Wszystkie zwierzęta, ptaki, węże i ryby, o których jest mowa w Starym Testamencie, umieszczone są w specjalnych klatkach, terariach i akwariach, zaopatrzonych w tablice z napisami w języku hebrajskim i angielskim z odpowiednimi cytatami biblijnymi. I tak np. tablica na lwiej klatce głosi, że „lew jest najmocniejszy między zwierzętami, który przed nikim nie ustępuje” (Przyp. 30:30). Teren umiejscowienia jelenia zaopatrzony jest aż w dwa cytaty biblijne: „Jako jeleń krzyczy do strumieni wód, tak dusza moja woła do ciebie, o Boże” (Psalm 42:2) i „Był prędkich nóg jak jeleń” (2 Sam. 2:18). Cytat na klatce lamparta znowu głosi: „Azaż może Murzyn odmienić skórę swoją albo lampart pstrociny swoje?” (Jer. 13:23). Napis na klatce niedźwiedzia brzmi: „Lepiej człowiekowi spotkać się z niedźwiedzicą osierociałą aniżeli z głupim w głupstwie jego” (Przyp. 17:12).

Niektórzy włochaci i opierzeni obywatele jerozolimskiego ogrodu zoologicznego byli sprowadzeni z obcych krajów, ponieważ w kraju biblijnym doszczętnie wyginęli. Cenne małe lisy przywieziono np. z Australii, a pewna odmiana danieli powróciła do Ziemi św. z Holandii. W kraju biblijnym wyginęły te delikatne stworzenia, ponieważ w czasach rządów otomańskich lasy w Palestynie zostały niemal doszczętnie przetrzebione. Okazy tych zwierząt palestyńskich dochowały się w Holandii dzięki krzyżowcom, którzy w XIII wieku kilka okazów tych zwierząt wywieźli do Europy.

Jerozolimski biblijny ogród zoologiczny, posiadający około 700 okazów, założył w 1940 r. prof. Aaron Szulow, zoolog Uniwersytetu Hebrajskiego. Staraniem prof. Szulowa w ogrodzie zoologicznym został stworzony specjalny oddział, w którym na wolnej stopie porusza się wśród dziatwy ku niemałej jej uciesze kilka okazów młodych zwierząt, a wśród nich również młody lewek Samson.

(Pielgrzym Polski 2/66)

R- ( r.)
„Straż” / str.