Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1969/3

Pytania i odpowiedzi

Pyt. – Jakie klasy reprezentują cztery rodziny Lewiego, o których jest wzmianka w zapisie 4 Mojż. 3 i 4 rozdziPyt. – Jakie klasy reprezentują cztery rodziny Lewiego, o których jest wzmianka w zapisie 4 Mojż. 3 i 4 rozdział? Odp. Na to pytanie pragniemy posł czytaj
Na Straży
1969/3

Biblijne ZOO

Ogród zoologiczny w Jerozolimie jest niewątpliwie jednym z najbardziej niezwykłych tego rodzaju instytucji na Ogród zoologiczny w Jerozolimie jest niewątpliwie jednym z najbardziej niezwykłych tego rodzaju instytucji na świecie. Jest to ZOO biblijne, posiada b czytaj
Na Straży
1969/3

Jeszcze mam czas

Pewien lekkomyślny młodzieniec, napominany, by nareszcie czymś poważniejszym wypełnił życie, odpowiedział z wiPewien lekkomyślny młodzieniec, napominany, by nareszcie czymś poważniejszym wypełnił życie, odpowiedział z wielką pewnością siebie: „Jeszcze mam czas czytaj
Na Straży
1969/3

Przyzwoitość w domu Bożym

„Strzeż nogi twojej, gdy idziesz do domu Bożego, a bądź skłonniejszy do słuchania, aniżeli ku dawaniu ofiar „Strzeż nogi twojej, gdy idziesz do domu Bożego, a bądź skłonniejszy do słuchania, aniżeli ku dawaniu ofiar ludzi głupich, boć nie wiedzą że źle czy czytaj
Na Straży
1969/3

Bliskość Boga

„Albowiem któryż naród tak wielki jest, co by mu byli bogowie tak bliscy jako Pan Bóg nasz, we wszystkim, il „Albowiem któryż naród tak wielki jest, co by mu byli bogowie tak bliscy jako Pan Bóg nasz, we wszystkim, ilekroć go wzywamy?” – 5 Mojż. 4:7. Sło czytaj
Na Straży
1969/3

Taktyka wielkiego nieprzyjaciela

„Albowiem zamysły jego nie są nam tajne” – 2 Kor. 2:11. Im więcej zbliżamy się do końca żniw, nie powinno „Albowiem zamysły jego nie są nam tajne” – 2 Kor. 2:11. Im więcej zbliżamy się do końca żniw, nie powinno nas dziwić, że on wielki nieprzyjaciel  czytaj
Na Straży
1969/3

Ofiara Chrystusowa

Przy Jordanie Chrystus Pan poświęcił życie swoje Bogu w ofierze. Tam był On ochrzczony, zanurzony w wodzie i jPrzy Jordanie Chrystus Pan poświęcił życie swoje Bogu w ofierze. Tam był On ochrzczony, zanurzony w wodzie i jakoby rzekł: „Odtąd ja nie będę się rząd czytaj
Na Straży
1969/3

Próba miłości

„Miłość jest długo cierpliwa, dobrotliwa jest” (uprzejma) – 1 Kor. 13:4. W powyższym tekście znajdują się „Miłość jest długo cierpliwa, dobrotliwa jest” (uprzejma) – 1 Kor. 13:4. W powyższym tekście znajdują się dwa punkty, na które pragnę zwrócić uwa czytaj