Myśli i zdania

Gdzie są ludzie, tam i przyjaciela znajdziesz, bylebyś sam pałał potrzebą przyjaźni i wierzył w święte, bezinteresowne uczucie.

Teodor Tripplin

R- ( r.)
„Straż” / str.