Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1968/5

Echa z konwencji – Ruda k. Grajewa

Drodzy w Panu Bracia i Siostry! Bóg Pokoju, który wywiódł od umarłych we krwi przymierza wiecznego Onego wiDrodzy w Panu Bracia i Siostry! Bóg Pokoju, który wywiódł od umarłych we krwi przymierza wiecznego Onego wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jez czytaj
Na Straży
1968/5

Echa z konwencji – Pawłów k. Lublina

Drogo Umiłowani w Panu naszym Bracia i Siostry! Łaska i Pokój niech się Wam pomnaża przez Pana naszego JezuDrogo Umiłowani w Panu naszym Bracia i Siostry! Łaska i Pokój niech się Wam pomnaża przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drodzy w Panu! Pragniemy z czytaj
Na Straży
1968/5

Myśli i zdania

Gdzie są ludzie, tam i przyjaciela znajdziesz, bylebyś sam pałał potrzebą przyjaźni i wierzył w święte, bezintGdzie są ludzie, tam i przyjaciela znajdziesz, bylebyś sam pałał potrzebą przyjaźni i wierzył w święte, bezinteresowne uczucie. Teodor Tripplin czytaj
Na Straży
1968/5

Echo z Generalnej Konwencji w Krakowie

Drogo umiłowani w Zbawicielu Jezusie Chrystusie Braterstwo! Niezgłębione miłosierdzie Boże i łaska Pana nasDrogo umiłowani w Zbawicielu Jezusie Chrystusie Braterstwo! Niezgłębione miłosierdzie Boże i łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech Was ustawicz czytaj
Na Straży
1968/5

Odnośnie komentarza do Pisma Św.

Pierwsze dzieło „Komentarz do Pisma Świętego” zostało wydane w 1909 roku w języku angielskim. Jest to chronoloPierwsze dzieło „Komentarz do Pisma Świętego” zostało wydane w 1909 roku w języku angielskim. Jest to chronologiczne tłumaczenie tekstów Pisma Św. wed czytaj
Na Straży
1968/5

Podobieństwo Chrystusowe dowodem synostwa

„Kto mówi, że w nim mieszka, powinien jako on chodził i sam także chodzić” – 1 Jana 2:6. Zamieszkać w Chr „Kto mówi, że w nim mieszka, powinien jako on chodził i sam także chodzić” – 1 Jana 2:6. Zamieszkać w Chrystusie znaczy należeć do Chrystusa. To  czytaj
Na Straży
1968/5

Nasza rozumna służba

„Czegóż Pon chce po tobie, tylko abyś czynił sąd, a miłował miłosierdzie, a pokornie chodził z Bogiem swoim” „Czegóż Pon chce po tobie, tylko abyś czynił sąd, a miłował miłosierdzie, a pokornie chodził z Bogiem swoim” – Mich. 6:8. Któż by się nie zgodził czytaj
Na Straży
1968/5

Charakter Boży okazany w Jego planie

Dlaczego Jezus Chrystus musiał cierpieć i umrzeć? Czy wielki Bóg nie mógłby zbawić ludzkości jakim innym sposoDlaczego Jezus Chrystus musiał cierpieć i umrzeć? Czy wielki Bóg nie mógłby zbawić ludzkości jakim innym sposobem, bez cierpień i śmierci swego Syna?  czytaj
Na Straży
1968/5

Kościół udoskonalony przez cierpienie

„Radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się i w objawienie chwały jego „Radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się i w objawienie chwały jego z radością weselili” – 1 Piotra 4:13.  czytaj