Na Straży
nr 1962/6

Przysłowia i aforyzmy

Jeżeli trzech ludzi podróżuje razem, a jeden z nich błądzi, to jednak dojdą do celu, bo błądzących jest mniejszość.

Spokojnie rozważaj własne błędy, a w rozmowie nie zajmuj się cudzymi winami.

Szlachetny człowiek błądzi traktując zawsze ludzi zbyt łagodnie, a podły człowiek przesadza w surowości.

Bez uśmiechu nie otwieraj drzwi gościowi.

Im dłużej żyjesz, tym więcej krzywd doświadczysz.

Rana od miecza może się zagoić, ale rana od złego języka – nigdy.

R- ( r. str. )
„Straż” / str.