Na Straży
nr 1962/6

Daj mi żyć w pokoju…

Daj mi żyć w pokoju z Tobą
W świecie pełnym grzechu, zła;
Spój mię, Jezu, mocno z sobą,
Niech mię strzeże łaska Twa.
Sam napełnij serce moje
Mocą ducha, słowem Twym;
Ukaż mi zbawienia zdroje
I zamieszkaj w sercu mym.

R- ( r. str. )
„Straż” / str.