Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2021/1

Na początku

Chrześcijanin musi stoczyć wiele bitew, począwszy od tej z własną grzeszną naturą. Możemy uczyć się z tych Chrześcijanin musi stoczyć wiele bitew, począwszy od tej z własną grzeszną naturą. Możemy uczyć się z tych bojów ze starożytnych czasów. „Abram i  czytaj
The Herald
2021/1

Abram i pierwsze wojny światowe

Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, (…) który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, (…) który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje! — 1 Mojż. 14:19-20. Narody udają si czytaj
The Herald
2021/1

Bitwa pod Aj

Wstań! Czemu leżysz twarzą do ziemi? — Joz. 7:10. Wydarzenia, które miały miejsce podczas gdy Izrael zd Wstań! Czemu leżysz twarzą do ziemi? — Joz. 7:10. Wydarzenia, które miały miejsce podczas gdy Izrael zdobywał Aj (Joz. 7-8), zostały zapisane t czytaj
The Herald
2021/1

Zwycięstwo Gedeona

Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci —Sędz. 7:3. Za czasów Sędziów naród izraelski w różnych momentac Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci —Sędz. 7:3. Za czasów Sędziów naród izraelski w różnych momentach zapominał o swoim przymierzu z Bogiem  czytaj
The Herald
2021/1

Pięciu waszych będzie ścigać całą setkę, a setka waszych dziesięć tysięcy — 3 Mojż. 26:8. Jednym z najw Pięciu waszych będzie ścigać całą setkę, a setka waszych dziesięć tysięcy — 3 Mojż. 26:8. Jednym z największych wrogów starożytnego Izraela byl czytaj
The Herald
2021/1

Zwycięstwo Jozafata bez walki

Tak wam powiada Pan: Nie bójcie się wy, ani nie się nie lękajcie tego mnóstwa tak wielkiego; nie wasza jes Tak wam powiada Pan: Nie bójcie się wy, ani nie się nie lękajcie tego mnóstwa tak wielkiego; nie wasza jest walka, ale Boża — 2 Kron. 20:15, BG.  czytaj
The Herald
2021/1

Chrześcijańskie lekcje z pola bitwy

Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też (…) zmuszamy wszelką myśl do poddania s czytaj
The Herald
2021/1

Możliwe prorocze konsekwencje

A te wszystkie rzeczy przydały się im za wzór, a napisane są dla napomnienia naszego, na których koniec św A te wszystkie rzeczy przydały się im za wzór, a napisane są dla napomnienia naszego, na których koniec świata przyszedł — 1 Kor. 10:11, BG. Pe czytaj
The Herald
2021/1

Jestem z 2 Mojż. 3:13-15

A Bóg rzekł do Mojżesza: Ehyeh-Asher-Ehyeh, Będę, który będę (...) Tak powiesz do synów izraelskich: Ehyeh p A Bóg rzekł do Mojżesza: Ehyeh-Asher-Ehyeh, Będę, który będę (...) Tak powiesz do synów izraelskich: Ehyeh posłał mnie do was! — 2 Mojż. 3:14, tłuma czytaj