The Herald
nr 2023/3

Rosja atakuje Ukrainę: Rok po rozpoczęciu wojny

Dzisiaj w proroctwach

I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog, głównemu księciu w Mesech i Tubal, prorokuj przeciwko niemu, I mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko tobie, główny książę w Mesech i Tubal — Ezech. 38:1-3.

o roku wojny z Ukrainą Rosja poniosła poważną strategiczną klęskę, Ukraina odniosła strategiczne zwycięstwo, a Zachód wykazał się niespodziewaną determinacją i jednością. Jak jednak zauważył Winston Churchill po pierwszym poważnym zwycięstwie w II wojnie światowej: „To nie jest początek końca, ale koniec początku”. Rosja przyspieszyła główne ofensywy poprzez grupę najemników Wagnera, lecz Ukraina wytrwała. Mimo to nie widać końca. Niepowodzenie Rosji we wczesnym blitzkriegu i przewidywania dotyczące zwycięstwa Ukrainy ustąpiły teraz miejsca przedłużającemu się impasowi.

Rosja dostosowuje strategię

Władimir Putin pozostaje nieugięty w swoim dążeniu do podboju Ukrainy. Po sankcjach Zachodu przeprowadził restrukturyzację rosyjskiego rządu, m.in. wprowadzając na stanowiska władzy młodych technokratów z rozległą wiedzą o Zachodzie. Otworzyli oni nowe rynki zbytu dla ropy i gazu oraz odwrócili spadek Produktu Krajowego Brutto (dochody z energii stanowią 7% PKB).

Wykształceni i zatrudnieni na Zachodzie, ale połączeni lojalnością wobec odrodzenia Rosji, nowi urzędnicy wnoszą doświadczenie negocjacyjne i znajomość globalnych rynków. Alexey Sazonov, mianowany wiceministrem finansów, studiował na Oxfordzie i przez lata pracował w firmie Ernst & Young, ostatnio w jej moskiewskim biurze. Nowy wiceminister energii Pavel Sorokin zdobywał doświadczenie w londyńskiej dzielnicy finansowej pod okiem bankierów inwestycyjnych z Morgan Stanley. Sorokin odegrał kluczową rolę w rozwoju OPEC+ (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową), partnerstwa między Rosją a Arabią Saudyjską (Arabia Saudyjska i inni członkowie Rady Współpracy Zatoki Perskiej postrzegają wojnę jako skomplikowany konflikt europejski i nie wystąpili przeciwko Rosji).

Według niedawnego artykułu „Wall Street Journal” Putin nazywa Sorokina „tajną bronią Rosji” i twierdzi, że Putin „coraz częściej zwracał się do tych urzędników, którzy mówią płynnie po angielsku, jak również wyznają jego nacjonalistyczną ideologię”. Biorąc pod uwagę trzy oczywiste wyniki wojny: zwycięstwo Rosji, zwycięstwo Ukrainy lub impas, Carnegie Endowment for International Peace (dosł. Fundacja Carnegie dla Pokoju Międzynarodowego) postawiło hipotezę, że w długiej wojnie stosunek sił sprzyja zwycięstwu Rosji.

Przed wojną jej PKB był dziewięć razy wyższy niż Ukrainy. Spadek o 3-4% w 2022 roku był tymczasowy, a powolny wzrost ma zostać przywrócony w 2023 roku. Dostosowanie się Rosji do sankcji za pomocą alternatywnych łańcuchów dostaw, mniej zaawansowanych technologicznie zamienników i komponentów, których nie może już zdobyć, pozwoliła im z pomocą tej nowej siły intelektualnej sprzedać rekordowe ilości ropy do Indii i Chin, a także zdobyć flotę tankowców pozwalającą Rosji ominąć zachodnie sankcje.

Setki tysięcy rosyjskich żołnierzy na Ukrainie zostało ściągniętych z więzień; według Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, nie mając dla żołnierzy żadnej opcji poza zwycięstwem lub śmiercią (jedno nagranie wideo pokazywało dowódcę Jewgienija Prigożyna znęcającego się nad wycofującym się żołnierzem przy użyciu młotu kowalskiego).

Mimo że Ukraina to dzielny i wytrwały naród, jej zdolność do utrzymania obrony jest całkowicie uzależniona od UE i NATO. PKB spadł o 1/3 od początku wojny, a koszty odbudowy przekraczają obecnie bilion dolarów, jak podaje Instytut Carnegie. Wielu obywateli zostało na stałe przesiedlonych. Putin rozumie powagę ataku jądrowego, lecz analitycy twierdzą, że perspektywa utraty Krymu może być impulsem do takiego działania, celem uniknięcia upokarzającej porażki. Ukraiński przełom na południu może nie zakończyć wojny, lecz dramatycznie ją eskalować – podsumowała organizacja Carnegie.

Rola Rosji w proroctwach dotyczących czasów ostatecznych

„Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jeruzalemu, Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata […]. Przychodźcie śpiesznie, wy, wszystkie okoliczne narody! Zbierzcie się! […] Niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Józafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody” – Joel. 3:6-17.

Joel pisze o wielkiej koalicji narodów zmierzających do Izraela, aby stoczyć decydującą bitwę w bliżej nieokreślonym czasie w przyszłości, zanim Bóg objawi się narodom poprzez cudowne ocalenie Izraela. „Dlatego prorokuj, synu człowieczy i mów do Goga: […] I przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy […], wielkie zastępy, liczne wojsko. Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu […], a w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okażę się świętym na tobie, Gogu”– Ezech. 38:14-16.

Prorok Ezechiel podaje szczegółowy i precyzyjny opis tej zbrojnej inwazji prowadzonej przez siły Goga, lecz dodaje też, że Bóg ma na uwadze to, co Gog może zyskać na klęsce Izraela: „Wyruszę przeciwko ziemi otwartej […], aby brać łupy i grabić” – Ezech. 38:11-12.

Bóg powiedział Ezechielowi, aby prorokował przeciwko Gogowi, naczelnemu księciu licznych zastępów, które miały wyruszyć przeciwko Izraelowi. Ezechiel był zwrócony na północ, co oznacza, że ogólnie mówiąc, ludy składające się na siły Goga będą pochodziły z tej części świata. Gog jest czołową postacią z kraju Magog (Rosja), której towarzyszą Mesech i Tubal (aby poznać tożsamości narodów w tym proroctwie, zobacz przypis do 2 Mojż. 10 w angielskim tłumaczeniu RVIC).

Septuaginta wskazuje na długi okres przygotowań, poprzedzający tę inwazję na Izrael: „Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, w latach ostatecznych” (werset 8).„A ty, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowii mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko tobie, Gogu, główny książę w Mesech i Tubal. I zawrócę cię, i wezmę cię na smycz; sprowadzę cięz najdalszej północy i przyprowadzę cię na góry izraelskie” – Ezech. 39:1-2. Gog zostanie zawrócony, a haki zostaną włożone w jego szczęki, następnie zostanie ściągnięty do Izraela. Sformułowanie to sugeruje, że będzie wywierany silny wpływ, aby ta obrazowa lub symboliczna postać zwana Gogiem znalazła się w Ziemi Świętej. Co to dokładnie będzie, dopiero się okaże.

Boskie zarządzanie czasem tej inwazji jest widoczne w hebrajskim słowie oznaczającym „zawrócić”. Jest to hebrajskie shub, co oznacza „spowodować nadejście” lub dokonać faktycznego ataku. Trzy główne proroctwa dotyczące tej bitwy znajdują się w Księdze Joela – rozdział 3, w Księdze Izajasza – 34 i w Księdze Objawienia – 16. Wszystkie opisują to samo wydarzenie z różnych perspektyw – jedną wielką bitwę i coś więcej niż tylko zbrojny atak. Kościół Wieku Ewangelii musi być najpierw skompletowany (Obj. 7:1-3). W ciągu ostatniego pokolenia byliśmy świadkami wielu przypadków wypełnienia się proroctwa Ezechiela. Rosja wyłoniła się jako agresywne i realne mocarstwo, zgodnie z tym proroctwem. Nie wiemy, ile lat pozostało, zanim świat będzie świadkiem ostatecznego spełnienia tego proroctwa. To właśnie wtedy ludzie uznają Boga i nauczą się sprawiedliwości za pośrednictwem Nowego Przymierza, po raz pierwszy ustanowionego z nasieniem Abrahama (2 Mojż. 22:17).