Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
nr 2010/2

Na początku

Okres Pamiątki to czas głębokich rozmyślań o pełnym oddania życiu naszego Pana Jezusa, który jest dla nas pr Okres Pamiątki to czas głębokich rozmyślań o pełnym oddania życiu naszego Pana Jezusa, który jest dla nas przykładem. Było to życie pełne poświęcenia w czynieniu woli niebieskiego Ojca. Niniejsze wydanie rozpoczniemy artykułem zatytułowanym „Poś czytaj
The Herald
nr 2010/2

Poświęcenie

„Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, to taka winna być duchowa służba wasza” – Rzym. 12:1 Okres Pamiątki, kiedy wspominamy ofiarę Pana Jezusa, jest szczególnie odp czytaj
The Herald
nr 2010/2

Poświęcone myślenie

„Wreszcie, bracia, myślicie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co „Wreszcie, bracia, myślicie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały” – Filip. 4:8 Myśli są ważniejsze od wypowiadanych słów, czy czynów; miejsce w Królestwie zależy  czytaj
The Herald
nr 2010/2

Co rośnie w Twoim ogrodzie?

„Ogrodem zamkniętym jest moja siostra, oblubienica, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym” - Pieśń 4 „Ogrodem zamkniętym jest moja siostra, oblubienica, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym” - Pieśń 4:12. W ogrodzie zwykle rośnie wiele różnych kwiatów, krzewów, drzew i innych roślin. Wszystkie one potrzebują przynajmniej czterech czynn czytaj
The Herald
nr 2010/2

Poświęcenie kapłaństwa

Od wejścia do Namiotu Zgromadzenia nie odejdziecie przez siedem dni aż do dnia, gdy wypełni się czas wasze Od wejścia do Namiotu Zgromadzenia nie odejdziecie przez siedem dni aż do dnia, gdy wypełni się czas waszego wyświęcenia; gdyż siedem dni trwać będzie wasze wyświęcenie - 3 Moj. 8:33. Możliwość podążania śladami Jezusa jako część jego kapłańst czytaj
The Herald
nr 2010/2

Przykład radosnego poświęcenia

„Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa” - 1 Kor. 11:1. Poświęcone życie apos „Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa” - 1 Kor. 11:1. Poświęcone życie apostoła Pawła jest przykładem dla naszej własnej poświęconej wędrówki. Z jego listów dowiadujemy się o „ewangelii”. Niekiedy nazywa są „ewangel czytaj
The Herald
nr 2010/2

Dziś w proroctwach

Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejsca Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi - Mat. 24:7. Określenie „trzęsienie ziemi” znajdziemy w dwudziestu czterech wersetach w przekładzie Biblii Króla Jaku czytaj
The Herald
nr 2010/2

Ostatni dzień

„Smętna jest dusza moja aż do śmierci; pozostańcie tu i czuwajcie ze mną” - Mat. 26:38. Nadszedł ostatn „Smętna jest dusza moja aż do śmierci; pozostańcie tu i czuwajcie ze mną” - Mat. 26:38. Nadszedł ostatni dzień życia naszego Pana, czternasty Nisan, kiedy to miał być podniesiony na Kalwarii na krzyżu za nasze grzechy. Nadszedł zmierzch, ponad czytaj
The Herald
nr 2010/3

Na początku

Czterdziestoletnie, pokojowe panowanie Salomona było szczytem potęgi Izraela. Nigdy wcześniej ani później na Czterdziestoletnie, pokojowe panowanie Salomona było szczytem potęgi Izraela. Nigdy wcześniej ani później narodowi nie powodziło się równie dobrze. Panowanie Salomona, obok rządów Józefa i działań Jozuego, jest obrazem wskazującym na królowanie o w czytaj
The Herald
nr 2010/3

Wczesne lata Salomona

„(…) Któremu nadał [Dawid] imię Salomon. A Pan go miłował” – 2 Sam. 12:24. Dawid, nieustraszony pasterz „(…) Któremu nadał [Dawid] imię Salomon. A Pan go miłował” – 2 Sam. 12:24. Dawid, nieustraszony pasterz z Betlejem, wyposażony jedynie w procę i wielką wiarę w Boga, zabił najwyższego i najsilniejszego człowieka spośród Filistynów. Goliat w sw czytaj