Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2020/4

Wzywam was

Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, m Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służ czytaj
The Herald
2020/4

Ślub nazyreatu

Jeżeli mężczyzna lub kobieta złoży szczególny ślub, ślub nazyreatu, aby się poświęcić Panu, To niech powstrz Jeżeli mężczyzna lub kobieta złoży szczególny ślub, ślub nazyreatu, aby się poświęcić Panu, To niech powstrzyma się od wina i napoju odurzającego. ( czytaj
The Herald
2020/4

Na pustyni

Ojcowie wasi (..) doświadczali mię, i widzieli sprawy moje przez czterdzieści lat — Żyd. 3:9, BG. Czter Ojcowie wasi (..) doświadczali mię, i widzieli sprawy moje przez czterdzieści lat — Żyd. 3:9, BG. Czterdzieści lat wędrówki Izraela na pustyni  czytaj
The Herald
2020/3

Na początku

Wydanie, które trzymacie w rękach, upamiętnia 72 rocznicę odrodzenia Państwa Izrael i omawia 37 rozdział Ksi Wydanie, które trzymacie w rękach, upamiętnia 72 rocznicę odrodzenia Państwa Izrael i omawia 37 rozdział Księgi Ezechiela o Dolinie Wyschłych Kości. czytaj
The Herald
2020/3

Przypowieść o Drzewie Figowym

A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, ż A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzyc czytaj
The Herald
2020/3

Słowa Pana do kości

W tem rzekł do mnie: Prorokuj o tych kościach, a mów do nich: Kości suche, słuchajcie słowa Pańskiego - Ez W tem rzekł do mnie: Prorokuj o tych kościach, a mów do nich: Kości suche, słuchajcie słowa Pańskiego - Ezech. 37:4. Proroctwo mówiące o kościa czytaj
The Herald
2020/3

Głos i szum

A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum; i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej – Ez A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum; i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej – Ez. 37:7. Aż do XIX wieku liczba ludnoś czytaj
The Herald
2020/3

Połączenie kości

Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum; i zbliżyły s Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum; i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej - Ezech. czytaj