Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2020/2

Dziś w proroctwach

Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze w Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowi czytaj
The Herald
2020/2

Szymon Cyrenejczyk

A wychodząc znaleźli człowieka Cyrenejczyka, imieniem Szymon; tego przymusili, aby niósł krzyż jego - Mat. A wychodząc znaleźli człowieka Cyrenejczyka, imieniem Szymon; tego przymusili, aby niósł krzyż jego - Mat. 27:32, BG. Ten mały szczegół drogi n czytaj
The Herald
2020/2

Sześć procesów, jedna noc

Więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania - Łuk. 23:24. Rozważania i refleksje na tema Więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania - Łuk. 23:24. Rozważania i refleksje na temat Pamiątki koncentrują się zazwyczaj na  czytaj
The Herald
2020/2

Kwestie związane z Pamiątką

Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism - 1 Kor. 15:3. Upamiętnienie Ostatniej Wieczerzy w ramach c Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism - 1 Kor. 15:3. Upamiętnienie Ostatniej Wieczerzy w ramach corocznego obchodzenia Pamiątki zawiera d czytaj
The Herald
2020/2

Z drugiej strony…

Symbole pamiątkowe z pewnością skupiają się na ofierze naszego Pana. Nikt nie może tego kwestionować. Jednak nSymbole pamiątkowe z pewnością skupiają się na ofierze naszego Pana. Nikt nie może tego kwestionować. Jednak nie wszyscy bracia, w tym co najmniej jed czytaj
The Herald
2020/2

Niezwykłe rozmyślania

Przez to objawiona jest miłość Boża ku nam, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli Przez to objawiona jest miłość Boża ku nam, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przez niego - 1 Jan. 4:9. Czas związa czytaj
The Herald
2020/2

Wejdź do swoich komnat

Idź, mój ludu, wejdź do swoich komnat i zamknij drzwi za sobą! Skryj się na małą chwilę, aż gniew przemini Idź, mój ludu, wejdź do swoich komnat i zamknij drzwi za sobą! Skryj się na małą chwilę, aż gniew przeminie - Izaj. 26:20. W słowach naszego Ni czytaj
The Herald
2020/1

Na początku

W dobie powszechnego braku wiary, Chrześcijaninowi pomagają dowody, które są wsparciem zarówno dla niego, ja W dobie powszechnego braku wiary, Chrześcijaninowi pomagają dowody, które są wsparciem zarówno dla niego, jak i dla tych, z którymi rozmawia. „Sy czytaj
The Herald
2020/1

Systematyczne przygotowanie świata

Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios On jest Bogiem - który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios On jest Bogiem - który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na  czytaj
The Herald
2020/1

Boży Projekt…

Dowód na Dni Stworzenia Potem rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od w Dowód na Dni Stworzenia Potem rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód! Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzie czytaj