Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2023/5

Życie z perspektywy czasu

„Pamiętaj więc o swoim Stwórcy w dniach swojej młodości” — Kazn. 12:1. W rozdziałach dziesiątym, jedena „Pamiętaj więc o swoim Stwórcy w dniach swojej młodości” — Kazn. 12:1. W rozdziałach dziesiątym, jedenastym i dwunastym Księgi Kaznodziei Salom czytaj
The Herald
2023/5

Potrzeba mądrości

„Pomyślałem: Chcę być mądrym, lecz mądrość była daleko ode mnie” — Kazn. 7:23. Wartość mądrości jest ró „Pomyślałem: Chcę być mądrym, lecz mądrość była daleko ode mnie” — Kazn. 7:23. Wartość mądrości jest również wyrażona w Księdze Przypowieści Sa czytaj
The Herald
2023/5

Mądra rada

„Potem wróciłem i ujrzałem próżność pod słońcem” — Kazn. 4:7. Wyrażenie „pod słońcem” występuje tylko w „Potem wróciłem i ujrzałem próżność pod słońcem” — Kazn. 4:7. Wyrażenie „pod słońcem” występuje tylko w Księdze Kaznodziei, około 29 razy. Salo czytaj
The Herald
2023/5

Refleksje Kaznodziei

„Jest czas płaczu i czas śmiechu; jest czas narzekania i czas pląsów” — Kazn. 3:4. Księga Kaznodziei je „Jest czas płaczu i czas śmiechu; jest czas narzekania i czas pląsów” — Kazn. 3:4. Księga Kaznodziei jest księgą refleksji. Chociaż panuje zgod czytaj
The Herald
2023/5

Spostrzeżenia na temat życia

„Każda rzecz ma swój czas, i każde przedsięwzięcie [lub sprawa] ma swój czas pod niebem” — Kazn. 3:1. r „Każda rzecz ma swój czas, i każde przedsięwzięcie [lub sprawa] ma swój czas pod niebem” — Kazn. 3:1. ról Salomon był jednym z najbardziej znan czytaj
The Herald
2023/5

Życie pełne doświadczeń

„Ja, Kaznodzieja, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalemie. Postanowiłem szczerze mądrością zgłębić i zbada „Ja, Kaznodzieja, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalemie. Postanowiłem szczerze mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem: Je czytaj
The Herald
2023/5

Słowa Koheleta

„Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, ale ziemia trwa na wieki” — Kazn.1:4. Księga Kaznodziei Sal „Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, ale ziemia trwa na wieki” — Kazn.1:4. Księga Kaznodziei Salomona napisana pod koniec życia autora p czytaj
The Herald
2023/5

Na początku

Księga Kaznodziei jest częścią zbioru ogólnie określanego jako literatura mądrościowa. Skupia się ona na pra Księga Kaznodziei jest częścią zbioru ogólnie określanego jako literatura mądrościowa. Skupia się ona na praktycznych aspektach przechodzenia przez  czytaj
The Herald
2023/4

Sztuczna inteligencja

„Jahwe bowiem udziela mądrości, z Jego ust pochodzą wiedza i zrozumienie!” – Przyp. 2:6, BP. Science fi „Jahwe bowiem udziela mądrości, z Jego ust pochodzą wiedza i zrozumienie!” – Przyp. 2:6, BP. Science fiction na początku XX wieku wywołało fasc czytaj
The Herald
2023/4

Pożegnalna mowa Pana Jezusa

„Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!” — Jan 14:1. Podczas swoich os „Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!” — Jan 14:1. Podczas swoich ostatnich dni na ziemi Jezus spędził cenny czytaj