Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2021/3

Kultura unieważniania

Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów; albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów; albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że On jest Chrystus czytaj
The Herald
2021/2

Na początku

Okres Pamiątki nasuwa szczególne myśli dotyczące ofiary Jezusa. Chociaż większość dramatu ostatniego tygodni Okres Pamiątki nasuwa szczególne myśli dotyczące ofiary Jezusa. Chociaż większość dramatu ostatniego tygodnia życia Jezusa jest opisana w czterech E czytaj
The Herald
2021/2

Co oznacza dla nas Pamiątka

Tedy im on rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż nie masz nikogo, co by opuścił dom albo rodziców, albo braci, Tedy im on rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż nie masz nikogo, co by opuścił dom albo rodziców, albo braci, albo żonę, albo dzieci dla królestwa Boż czytaj
The Herald
2021/2

Przed świętem

Jan 13 Przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłoJan 13 Przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, u czytaj
The Herald
2021/2

Niechaj się nie trwoży serce wasze

Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i w mię wierzycie — Jan 14:1, BG. Spróbuj wyobrazi Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i w mię wierzycie — Jan 14:1, BG. Spróbuj wyobrazić sobie siebie jako jednego spośród Dwun czytaj
The Herald
2021/2

Przygotowanie apostołów

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem — Jan 15:1. W Wieczerniku Jezus u Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem — Jan 15:1. W Wieczerniku Jezus umył nogi uczniom, przepowiedział, że zos czytaj
The Herald
2021/2

Społeczność Ojca i Syna

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna sweg To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie — Jan 17:1.  czytaj
The Herald
2021/2

Nadzieje i radości zmartwychwstania

Wstał Pan prawdziwie — Łuk. 24:34. Ci, którzy rozumieją doniosłość zmartwychwstania Jezusa, dostrzegają Wstał Pan prawdziwie — Łuk. 24:34. Ci, którzy rozumieją doniosłość zmartwychwstania Jezusa, dostrzegają konieczność tego, aby opis podany w Ewa czytaj
The Herald
2021/2

Nadzieja chwały

I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla i I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odzi czytaj
The Herald
2021/2

75 lat istnienia ONZ

Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, łamie łuki i kruszy włócznie, wozy ogniem pali — Ps. 46:10. Org Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, łamie łuki i kruszy włócznie, wozy ogniem pali — Ps. 46:10. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) zos czytaj