Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2022/2

Stań wypróbowany przed Bogiem

Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykł Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy — 2 Tym. 2:15 czytaj
The Herald
2022/2

Tragedia nie do końca

Gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się Gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej czytaj
The Herald
2022/2

Rozwinąć pokorę

Służąc Panu z całą pokorą umysłu — Dzieje Ap. 20:19. Pokora jest uważana przez Boga jako niezbędny przy Służąc Panu z całą pokorą umysłu — Dzieje Ap. 20:19. Pokora jest uważana przez Boga jako niezbędny przymiot charakteru wymagany od każdego naśl czytaj
The Herald
2022/2

Przyjaźń

Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich — Jan 15:13. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich — Jan 15:13. Termin „przyjaciel” jest jednym z termin czytaj
The Herald
2022/2

Ostatnia Pascha Jezusa

A potem chodził Jezus po Galilei; nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. A było bli A potem chodził Jezus po Galilei; nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. A było blisko żydowskie święto namiotów. [...] wte czytaj
The Herald
2022/2

Pascha druga i trzecia

Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy — Jan 5:1. Zbliżała się Pascha, święto żydowski Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy — Jan 5:1. Zbliżała się Pascha, święto żydowskie — Jan 6:4. Na ogół, choć nie zawsze czytaj
The Herald
2022/2

Pierwsza Pascha

A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy — Jan 3:13. Na czas ziems A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy — Jan 3:13. Na czas ziemskiej działalności Pana Jezusa przypadają czytaj
The Herald
2022/2

Na początku

Pamiątka to szczególny okres dla braci. Jest to czas uroczysty i pełen refleksji. Wspominamy w nim doświadcz Pamiątka to szczególny okres dla braci. Jest to czas uroczysty i pełen refleksji. Wspominamy w nim doświadczenia Jezusa i dziękujemy za wspaniałe da czytaj
The Herald
2022/1

Upadek zasad moralnych

Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz,  czytaj
The Herald
2022/1

Rada Pastora dotycząca różnic

Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy; a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi; Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy; a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi; tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy czytaj