Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2005/5

Głowy i rogi

Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów; pięciu upadło, j Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów; pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a czytaj
The Herald
2005/5

Zrozumieć proroctwa

Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. - 2 Piotr. 1:20 Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. - 2 Piotr. 1:20 Księga Daniela zawiera wiele symboli czytaj
The Herald
2005/5

Chrzest

A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni czytaj
The Herald
2005/5

Znaki przymierza

Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. M Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. Między mną a synami izraelskimi będzie on czytaj
The Herald
2005/5

Niezłomne dowody łaski

Nadto prawda moja i miłosierdzie moje z nim [z Dawidem] będzie, a w imieniu mojem wywyższony będzie róg [w Nadto prawda moja i miłosierdzie moje z nim [z Dawidem] będzie, a w imieniu mojem wywyższony będzie róg [władza] jego. - Ps. 89:25 (BG) Wiele l czytaj
The Herald
2005/5

Ofiary przymierza

Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził; bo testament jest Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził; bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma ni czytaj
The Herald
2005/5

Przymierze obrzezki

Potem [Bóg] zawarł z nim [Abrahamem] przymierze obrzezki. - Dz.Ap. 7:8 Wzmianka o obrzezaniu po raz pie Potem [Bóg] zawarł z nim [Abrahamem] przymierze obrzezki. - Dz.Ap. 7:8 Wzmianka o obrzezaniu po raz pierwszy pojawia się w 17 rozdziale 1 Moj.  czytaj
The Herald
2005/5

Na początku

Stary Testament opisuje wiele obrzędów, z których część związana była z Zakonem, część zaś znacznie go poprz Stary Testament opisuje wiele obrzędów, z których część związana była z Zakonem, część zaś znacznie go poprzedzała. Św. Paweł tak pisze o doświadcze czytaj
The Herald
2005/4

Trylogia Betlejemska

Tedy rzekł Samuel do Saula: (...) królestwo twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serc Tedy rzekł Samuel do Saula: (...) królestwo twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim  czytaj