The Herald
nr 2022/3

Izrael a konflikt rosyjsko-ukraiński

Dzisiaj w proroctwach

I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem […] Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy” Zach. 14:2-3. (Ten artykuł został napisany pod koniec lutego. Treść wrażliwa na upływ czasu, dotycząca konfliktu na Ukrainie, mogła ulec zmianie.).

W 2021 r. na granicy z Ukrainą zgromadziły się rosyjskie siły zbrojne w liczbie ponad 100 tys. żołnierzy. Kolejna inwazja Rosji w lutym 2022 r. spowodowała, że premier Izraela Naftali Bennett doradził obywatelom Izraela przebywającym na Ukrainie, aby wrócili do domu, a wszystkim ukraińskim Żydom na Ukrainie, aby przybyli do Izraela. Izraelski minister spraw zagranicznych Yair Lapid ogłosił: „Izrael ma głębokie, długotrwałe i dobre stosunki z Rosją i Ukrainą. W obu krajach są dziesiątki tysięcy Izraelczyków i setki tysięcy Żydów. Utrzymanie ich bezpieczeństwa i ochrony jest dla nas sprawą priorytetową” (Żydowska Biblioteka Wirtualna podaje, że na Ukrainie mieszka 43 000 Żydów, chociaż Ministerstwo Spraw Zagranicznych sugeruje, że jest ich znacznie więcej.).

Prezydent Rosji Władimir Putin zadeklarował nadzorowanie „demilitaryzacji i denazyfikacji” Ukrainy, co skłoniło ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który sam jest Żydem, do odpowiedzi: „Jak mogę być nazistą? Wytłumacz to mojemu dziadkowi, który całą wojnę przeszedł w piechocie armii sowieckiej i zginął jako pułkownik w niepodległej Ukrainie”. Ukraiński prezydent powiedział również, że trzech braci jego dziadka zginęło w Holokauście.

Penina Tamanu-Szata, izraelska Minister Aliji i Integracji, przygotowuje się na napływ imigrantów w „tysiącach lub dziesiątkach tysięcy”. Ukraina miała jedną z największych populacji żydowskich przed II Wojną Światową. Według Żydowskiej Biblioteki Wirtualnej, podczas reżimu nazistowskiego zamordowano od 900 000 do 1,6 miliona Żydów. W 1959 r. ludność żydowska liczyła około 840 000, zmniejszając się do około 487 000 w 1989 r. Kiedy Rosja najechała na ukraiński Półwysep Krymski w 2014 r., żydowskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych powitało 19 000 Żydów uciekających z kraju. Według Rady Atlantyckiej ukraińska ludność żydowska w Izraelu liczy obecnie około 500 000.

Rosja i Bliski Wschód

Izrael utrzymuje kontakty z Rosją, ale są one luźne. Pod rządami prezydenta Putina, byłego agenta KGB, Rosja zwiększyła swoją obecność na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Syrii. Według „Middle East Eye”, kiedy Izrael poparł niepodległość Ukrainy, Rosja potępiła izraelską okupację Wzgórz Golan. Dostarczane przez Rosję systemy rakietowe i inne technologie obronne udaremniły atak izraelskich samolotów na irańskie cele wojskowe w Syrii. Gdyby doszło do ograniczenia przestrzeni powietrznej – co ma zasadnicze znaczenie dla izraelskich starań o zapobieżenie irańskiej agresji – Iran mógłby swobodnie zaopatrywać w zaawansowaną broń ugrupowania terrorystyczne, takie jak Hezbollah.

Na początku lutego amerykański prezydent Joe Biden ogłosił, że w wyniku nalotu sił specjalnych w północnej Syrii udało się zabić Abu Ibrahima al-Hashimi al-Qurashi, przywódcę Państwa Islamskiego (dawniej ISIS). Stany Zjednoczone nadal dysponują największymi siłami wojskowymi w regionie, ale niechętnie je wykorzystują. Koncentrując się na Azji, a zwłaszcza na Chinach, przywódcy amerykańscy nadali obronie Izraela mniejszy priorytet.

W rezultacie Iran ponownie skupił swą aktywność na tym regionie, dostarczając drony, rakiety, pociski, szkolenie wojskowe i wsparcie dla bojówek w Libanie, Syrii, Iraku, Jemenie i na obszarach palestyńskich. Teheran zintensyfikował również ataki zastępcze na Arabię ​​Saudyjską i ZEA przeprowadzane za pośrednictwem grup terrorystycznych. Według raportu z lutego 2022 roku, irańskie ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem „Wielki Prorok 17” ukazały potencjalnie niszczycielską odpowiedź na jakąkolwiek agresję sił zachodnich lub izraelskich mającą na celu powstrzymanie rozwoju potencjału nuklearnego.

Izrael wciąż dąży do zawarcia regionalnych umów partnerskich, takich jak Porozumienia Abrahamowe [Patrz: „Dzisiaj w proroctwach”, The Herald 2020, nr 6.], aby wzmocnić swoje bezpieczeństwo. Niedawno rząd sfinalizował umowy dotyczące eksportu gazu do Egiptu i Jordanii oraz dołączył do Wschodniośródziemnomorskiego Forum Gazowego, które obejmuje kraje Cypru, Egiptu, Francji, Grecji, Włoch i Jordanii oraz Autonomię Palestyńską. W listopadzie 2021 r. Izrael ogłosił nawiązanie współpracy z Jordanią i ZEA w zakresie wymiany energii za wodę. Niedawno Turcja ogłosiła, że ​​bada możliwość zawarcia nowego porozumienia z Izraelem w sprawie gazu ziemnego.

Boża obietnica dla Izraela

Ponowne ustanowienie Izraela w ziemi obiecanej Abrahamowi jest obecnie jednym z najważniejszych przykładów wypełniających się proroctw. Potwierdza słowa biblijnych proroków. Wizja Jakuba z 1 Mojż. 28:13-14 przedstawiająca drabinę rozciągającą się między niebem a ziemią zawierała wieczną i nieodwołalną obietnicę: „Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka! Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu. Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemii rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi”.

Bóg już zgromadził Izraela z powrotem do ziemi obiecanej Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Jeremiasz mówił o wiecznym przymierzu, które Bóg zawrze z powracającym ludem (Jer. 32:40-41). Amos potwierdził, że potomkowie Abrahama już nigdy nie zostaną usunięci z tej ziemi, wskazując na cudowne ocalenia, jakie miały miejsce od czasu założenia pierwszej osady w Petach Tikwaw 1878 roku (Amos 9:14-15).

W tym czasie cały świat będzie przeżywał podobny czas udręki: „Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną” (1 Tes. 5:2-3). W tym czasie odrodzony naród izraelski przetrwa, podczas gdy inne narody upadną. Wydarzenia, które obserwujemy dzisiaj, pokazują, że Izrael nie zawsze może polegać na ochronie sojuszników. Sojusze z sąsiadami w końcu również to pokażą. Izrael będzie potrzebował Boskiej pomocy, gdy nastąpi punkt kulminacyjny w historii ludzkości – inwazja „Goga i Magoga”. Bitwa ta jest opisana w Ezechiela 38 jako atak na Jerozolimę. Narody pozostające w dawnych sojuszach nie będą w stanie pomóc lub będą szukać korzyści z takiej inwazji (Ezech. 38:12-14). Kiedy sytuacja wydawać się będzie beznadziejna, zainterweniuje sam Jahwe. Klęska Goga i Magoga w Izraelu dobitnie pokaże moc Pana: „Uczynisz, że będą jak w piecu ognistym, gdy się zjawisz […] Pan w gniewie swoim pochłonie ich, a ogień ich pożre” (Psalm 21:10).

Jak opisuje nasz tekst przewodni, w dawnych czasach, kiedy Izrael stawał się niewierny, wysyłano wrogów, by go ukarali. Lud wołał, a Bóg posyłał proroka, który zwracał go z powrotem do Jahwei wybawiał. Kiedy sytuacja wydaje się beznadziejna, mają miejsce cudowne wydarzenia. Starożytni Święci, Abraham, Mojżesz i być może Dawid, ich największy król, zajmą stanowiska przywódcze (Psalm 45:16, Izaj. 1:26). Będą oni zachęcać do zaufania Jahwe w kwestii zwycięstwa. Bóg zostanie wywyższony i uświęcony, gdy wrogowie Izraela zostaną pokonani (Ezech. 38:16). Izrael rozpozna wtedy swojego prawdziwego Mesjasza, a Jahwe wyleje na nich swego Ducha. „W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka […] jak gorzko biadają nad pierworodnym” – Zach. 12:9-10.

Zanim nastąpi ten etap historii, Oblubienica Chrystusowa musi zostać skompletowana w chwale. Późniejsze wyzwolenie Izraela będzie świadectwem nie tylko dla Izraela, ale dla miliardów ludzi na Ziemi. Ludzie ze wszystkich narodów, którzy przybyli przeciwko Jerozolimie, udadzą się do tego miasta, aby uznać i czcić Tego, który przynosi pokój i błogosławieństwa zmartwychwstałemu światu ludzkości (Zach. 14:16-19). My, którzy mamy nadzieję być częścią błogosławieństwa tych miliardów, bądźmy wierni naszemu przymierzu i oczekujmy błogosławieństw, które nadejdą!