Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
The Herald
2021/4

Porwanie i oprogramowanie ransomware

Jeżeli znajdzie się ktoś, kto ukradnie kogoś ze swoich braci, z synów izraelskich, pozbawi go wolności i s Jeżeli znajdzie się ktoś, kto ukradnie kogoś ze swoich braci, z synów izraelskich, pozbawi go wolności i sprzeda go jako niewolnika, to ten złodzi czytaj
The Herald
2021/4

Otwarcie więzienia ciemności

Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przy Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, czytaj
The Herald
2021/4

Dążenie człowieka do wolności

Jeśli chcesz poznać wartość wolności, zapytaj ludzi, którzy tylko marzą o jej posiadaniu (Frank Sonnenberg Jeśli chcesz poznać wartość wolności, zapytaj ludzi, którzy tylko marzą o jej posiadaniu (Frank Sonnenberg). Wielu ludzi z wizją i odwagą walcz czytaj
The Herald
2021/4

Ogłosić wolność na ziemi

W dziesiątym dniu siódmego miesiąca każesz zadąć w róg. W dniu pojednania każecie dąć w rogi po całej wasz W dziesiątym dniu siódmego miesiąca każesz zadąć w róg. W dniu pojednania każecie dąć w rogi po całej waszej ziemi. Poświęcicie pięćdziesiąty rok  czytaj
The Herald
2021/4

Niewidzialna lina

Fragment z Reprintu 336 Ograniczenie wynikające z Ewangelii jest najdoskonalszą wolnością. Boska ręka trz Fragment z Reprintu 336 Ograniczenie wynikające z Ewangelii jest najdoskonalszą wolnością. Boska ręka trzyma nas z dala od zła, abyśmy mogli swob czytaj
The Herald
2021/4

Gdzie jest lekarstwo?

Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jed Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie — Sof. 3:9. Poniżej znajduj czytaj
The Herald
2021/4

Smak wolności

Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga — 1 Piotra 2:16. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga — 1 Piotra 2:16. Upadek człowieka spowodował, że ludzko czytaj
The Herald
2021/4

Przywileje pierworodnych

Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadzi Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolon czytaj
The Herald
2021/4

Na początku

Wolność można definiować na różne sposoby. Człowiek siedzący w więzieniu może mieć nadzieje na wolność wchod Wolność można definiować na różne sposoby. Człowiek siedzący w więzieniu może mieć nadzieje na wolność wchodzenia i wychodzenia z określonych miejsc czytaj