The Herald
nr 2019/6

Pouczenie o sądzie

Postrzegać słowa

Dla poznania mądrości i ćwiczenia, ku wyrozumieniu powieści roztropnych; dla pojęcia ćwiczenia w rozumie, w sprawiedliwości, w sądzie i w prawości – Przyp. 1:2-3, BG.

Badanie przeprowadzone w 2018 roku przez Cornell University szacuje, że przeciętny dorosły człowiek podejmuje około 35.000 świadomych decyzji każdego dnia. Jak wiadomo, każda decyzja niesie za sobą pewne konsekwencje, które są złe lub dobre. Analogicznie, do każdej decyzji jaką podejmujemy, możemy zastosować dobry lub zły osąd. Psychiczna zdolność dokonywania oceny jest ostatecznym „filtrem” naszych myśli zanim podążymy za naszymi słowami, zaczniemy pracować rękami albo poruszać stopami. W naszym życiu osąd jest zarówno przywilejem jak i odpowiedzialnością. To zaszczyt, gdy możemy prowadzić swoje życie za jego pomocą, ale również odpowiedzialność, by nauczyć go nasze dzieci, rodzinę i przyjaciół. Korzystając z zasad „Bożego sądu” pozwalamy, aby „nasze światło świeciło” przed innymi. Król Salomon na przykładzie swojego życia pokazał nam, że utwierdzimy nasze rodziny w prawości za pomocą właściwego wykorzystania osądu. Właściwy sąd jest niczym platforma, która ma dalekosiężny wpływy i moc, prowadzący do każdego dobrego dzieła. Użycie przez Salomona złego osądu w późniejszym okresie jego życia pokazuje nam, jak my również możemy utracić Bożą przychylność, jeżeli kierować się będziemy bezbożny osądem.

Król Salomon chciał, żebyśmy odnieśli sukces. Twierdził, że odpowiednia ocena sytuacji zaczyna się od przywiązania całym sercem do zasad miłosierdzia i prawdy. „Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca! Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi” (Przyp. 3:3-4). „To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości” (Przyp. 3:8). W ostatnich słowach pierwszego rozdziału znajdziemy z kolei doradę „Mądrości”, że jeśli jej posłuchamy, to nasze życie będzie bezpieczne, spokojne i pozbawione obawy przed złem.

„Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem” (Przyp. 1:33).

Nauka dobrego osądu jest zadaniem, na które musimy odpowiednio przygotować nasze umysły. W tej kwestii król Salomon miał nad nami przewagę. Jego umysł był przepełniony mądrością, przykazaniami i prawidłowym osądem pochodzącym od naszego Niebiańskiego Ojca. My natomiast musimy skupić się na Bożym Słowie, unikając wielorakich zakłóceń pochodzących z tego świata. Jest to o tyle istotne, że zarówno król Dawid jak i król Salomon stali się ofiarami światowych pokus. Jednak każdy z nich daje nam piękne napomnienia, by nauczyć się boskich sądów. Zwróćmy uwagę na niezwykłe podobieństwo napomnień pochodzących od króla Dawida i jego syna, króla Salomona.

„Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również twój sługa oświecił się nimi, Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą” (Ps. 19:10-12).

Teraz rozważmy słowa jego syna, Salomona: „Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość; mąż, który nabrał rozumu; gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych” (Przyp. 3:13-18).

Pouczenie o sądzie jest obietnicą zawartą w Przypowieściach Salomona. Osąd jest naszym duchowym żyroskopem. Jest to mechanizm podtrzymywania wiary. To źródło życia dla naszych rodzin, zbiór Boskiej mądrości i wskazówek. Księga ta została wykuta specjalnie dla nas przez słabość człowieka, ale w Bożej mocy. Używajmy jej jako naszej „instrukcji obsługi” gdy zbliżamy się do Niego, aby poznać Jego mądrość, sprawiedliwość i osąd. Następnie tak jak Król Dawid (Psalmy), oraz Król Salomon (Przypowieści), nauczajmy innych poprzez właściwe korzystanie z Boskiego osądu.